Сара и Мурали

Въпреки че апологетиката като интелектуална дисциплина се стреми да разработи отговори на въпроси, които понякога може да изглеждат абстрактни, крайната ѝ цел е да подпомогне довеждането на реални хора до взаимоотношения с живия и истинен Бог. В тази книга ще илюстрираме как различните апологетични методи биха били приложени в разговори с двама твърде различни хипотетични индивиди: Сара и Мурали.

Сара е второкурсничка, следваща психология в държавен университет. Отгледана в консервативно протестантско семейство, в гимназията тя започнала да поставя под въпрос вярата от нейното детство, тъй като все повече ѝ се струвало, че християнството е една жестока и несъчувстваща религия. В първата ѝ година в университета тя се записала в курсове по философия, психология и английска литература, които хвърлили съмнение върху християнските вярвания и ценности. Нейният професор по философия полага особени усилия да осмива „фундаментализма“ и атакува самите корени на християнския мироглед. Сара открила, че „проблемът със злото“ – въпросът защо един добър всемогъщ Бог би позволил толкова много зло в Неговия свят – представлява един особено силен аргумент срещу християнството. Тя също се сблъскала с теории на библейски критицизъм, които отхвърляли историческата достоверност на Библията и интерпретирали библейските чудеса като митове. Когато се прибрала вкъщи през лятото след първата си година в университета, Сара вече била, по нейно признание, скептик.

Мурали дошъл в Съединените щати от Индия и посещавал медицински колеж, след което останал за постоянно и създал своя медицинска практика. Въпреки че бил отгледан като хиндуист и все още уважавал религията на семейството си, Мурали не бил особено посветен. Смутен от вековните конфликти на индийския субконтинент между хиндуисти и мюсюлмани, той стигнал до заключение, че всички религии в основата си са добри и никоя не трябва да се разглежда като по-висша спрямо друга. Претенцията за абсолютна религиозна истина му се струвала едновременно недоказуема и нетолерантна и той се възмущавал от опитите както на мюсюлмани, така и на християни да привлекат него или семейството му към техните вярвания. Въпреки че религиите говорят за Бог и последователите им преживяват трансцедентното по различни начини, той вярва, че всъщност това е едно и също нещо. Когато мюсюлманите или християните се опитват да го убедят, че тяхната религия е истинската, Мурали ги пита защо Бог е позволил толкова много различни религии да процъфтяват, ако само една от тях е приемлива за Него.

В тази книга периодично ще питаме как един умел и проницателен защитник на един конкретен апологетичен подход би отговорил на Сара и на Мурали. По този начин ще видим как различните апологетични методи могат да бъдат приложени в конкретни ситуации. Ще видим техните слаби и силни страни. Това ще ни помогне да осмислим как различните апологетични методи могат да бъдат съчетани за повишаване на ефективността при защитаването на вярата.

Фундаментално за апологетиката е отговарянето на често повдигани от нехристияни въпроси относно истинността на християнството. Макар че много такива въпроси са повдигнати в тази книга, ще се концентрираме върху онези, които са основни и критично важни за валидността на християнската вяра. Тези въпроси са част от позицията на неверие, типизирана от нашите модели на нехристияни – Сара и Мурали. Въпросите са следните:

1. Защо трябва да вярваме на Библията?

2. Не водят ли всички религии до Бога?

3. Откъде знаем, че Бог съществува?

4. Ако Бог съществува, защо позволява злото?

5. Не са ли чудесата в Библията просто едни духовни митове или легенди, а не буквални факти?

6. Защо да вярвам на това, което християните твърдят за Исус?

Том, Джо, Кал и Мартина

Въпросите, на които ще отговорим


Автори: Кенет Д. Боa и Робърт М. Бауман Дж. 

Превод: Георги Титков

Източник: Preface: Integrative Approaches to Defending the Christian Faith