Източноправославната църква и вярванията на православните християни

Източноправославната църква не е една единствена църква, а по-скоро семейство от 13 самоуправляващи се организации, наименувани според нацията, в която се намират (напр. Гръцка православна църква, Руска православна църква). Те са обединени в своето разбиране за тайнствата, учението, литургията и църковното управление, но всяка управлява собствените си дела.

Главата на всяка православна църква се нарича „патриарх“ или „митрополит“. Константинополският патриарх се счита за вселенски патриарх. Той е аналог на папата в Римокатолическата църкваq но за разлика от папата, който е известен като VICARIUS FILII DEI (наместник на Божия Син), епископът на Константинопол е PRIMUS INTER PARES (пръв сред равни). Той се радва на специална чест, но няма сила да се намесва в 12-те други православни общности.

Православната църква твърди, че е единствената истинска църква на Христос и се стреми да проследи произхода си до първоначалните апостоли чрез непрекъсната верига на апостолско наследяване. Православните мислители обсъждат духовното състояние на римокатолиците и протестантите и някои все още ги смятат за еретици. Подобно на католиците и протестантите, православните вярващи също утвърждават Троицата, Библията като Божието слово, Исус като Бог Син и много други библейски доктрини. В учението обаче те имат много по-общо с римокатолиците, отколкото с протестантските християни.

За съжаление, учението за оправдание единствено чрез вяра на практика отсъства от историята и богословието на Православната църква. Вместо това, православието набляга на теозиса (буквално „богоуподобяване“) – постепенния процес, чрез който християните все повече заприличват на Христос. Това, което мнозина в православната традиция не успяват да разберат, е че „богоуподобяването“ е прогресивният резултат от спасението, а не условие за получаване на самото спасение. Други православни отличителни характеристики, които са в противоречие с Библията, включват:

– равноправен авторитет на църковната традиция и Писанието;

– неодобрение на индивидуалното тълкуване Библията отделно от традицията;

– вечната девственост на Мария;

– молитва за мъртвите;

– кръщение на бебета без позоваване на индивидуална отговорност и вяра;

– възможността за получаване на спасение след смъртта [само ако починалият е бил кръстен като бебе или като възрастен – б. пр.]

Макар че от Източноправославната църква са произлезли важни и значими за християнството личности и макар да има много православни християни, които имат истинска спасителна връзка с Исус Христос, самата Православна църква не говори с ясно послание, съгласно с библейското Христово благовестие. Призивът на реформаторите за „Единствено писанието, единствено вярата, единствено благодатта и единствено Христос“ липсва в Източноправославната църква, а това съкровище е твърде ценно, за да се откажем от него.


Превод: Георги Титков

Източник: What is the Eastern Orthodox Church and what are the beliefs of Orthodox Christians?