Местна църква

След като приемем Христос за наш личен Господ и Спасител, ние се новораждаме и ставаме част от Божието семейство. Ние се свързваме с Бог, но също така и с другите християни, които стават наши братя и сестри във вярата.

Вярващите по целия свят сформират Вселенската църква, която Библията също нарича Христово тяло (1 Коринтяни 12:12, Римляни 12:4,5). Вселенската църква се състои от множество събрания на вярващи по цялата земя, всяко от които наричаме „местна църква“.

Библията нарича местната църква „Божий дом“ и „стълб и опора на истината“ (1 Тимотей 3:15).

Божий дом

От названието „Божий дом“ разбираме, че местната църква е мястото, където Бог обитава „както у дома си“. Бог е всеприсъстващ, но в събранието на местната църква Той е добре дошъл. Събранията на местната църква са в Негово име, а Исус обещава, че когато хора се събират в Негово име, Той е посред тях (Матей 18:20).

Бог присъства по специален начин в събранието на местната църква също така поради хвалението – песни, които величаят и възхваляват Бога. Библията казва, че Бог обитава в нашата хвала (Псалми 22:3).

Най-основната цел на християнския живот е изграждане на лично взаимоотношение с Бога, затова ежедневното общуване със Святия Дух е от изключителна важност. Преживявайки Святия Дух – Неговата личност, Неговата същност, Неговото присъствие – ние опознаваме Бог. Докосвайки се до присъствието на Бог, ние също така получаваме от Неговата пълнота – пълнота от снабдяване, изцеление, безгранична любов и приемане.

Стълб и опора на истината

Названието „Стълб и опора на истината“ показва, че местната църква е също така събрание, където се вярва, пази и проповядва истината, която е Божието писано слово – Библията.

Църквата е стълб и опора на истината и защото вярва, пази и проповядва основните доктрини на християнската вяра, най-общо описани в апостолското кредо:

Вярвам в Бог, всемогъщия Отец, създателя на небето и земята.
Вярвам в Исус Христос, Неговия единороден Син, нашия Господ,
Който беше заченат от Святия Дух и роден от девицата Мария,
Който пострада при Пилат Понтийски, бе разпнат, умря и бе погребан.
Той слезе в ада.
На третия ден Той възкръсна от мъртвите.
Възнесе се на небето и седна отдясно на Бог Отец,
откъдето ще се върне отново да съди живите и мъртвите.
Аз вярвам в Святия Дух, в Святата вселенска църква,
в общението на светиите, в прощението на греховете,
във възкресението на тялото и във вечния живот. Амин!

Когато посещаваме местната църква, ние изграждаме нашата вяра според истината. Учители, проповедници и други служители в местните църкви имат грижата и отговорността да поучават събранието според Божието Слово.

Място, където да ни се служи и където да служим

Както едно новородено бебе има нужда от постоянна грижа, така новоповярвалият християнин има нужда от подкрепа в началото на своята вяра, за да укрепне и да достигне до зрялост. Служители в местните църкви са готови да показват грижа и любов към новите вярващи, да отговарят на техните въпроси и да им помагат в началните стъпки на тяхната християнска вяра.

Местната църква също така е място, където можем да служим на Бог и на другите. Всеки има духовни дарби и таланти, които Бог е вложил в него. Някои имат музикални дарби, други са хора на естетиката и изкуството, някои имат пророчески дарби, други изцелителни дарби, други умеят да работят с деца… Когато сме част от местна църква, ние можем да служим с дарбите, които Бог ни е дал.

Насърчаваме ви да посетите няколко църкви, да сравните и да се молите Бог да ви покаже правилното място за вас.