Апологетиката в Новия завет: план на главата и увод

План на главата

Докато апологията, или защитата на християнската вяра, датира още от I век, формалната наука „апологетика“ е един по-скорошен стадий. В тази глава ще прегледаме историята на апологетиката на три етапа. Първо, ще обсъдим в известни детайли апологетиката в самия Нов завет. Второ, ще обърнем детайлно внимание на мисълта на водещите апологети преди Реформацията, особено Августин, Анселм и Тома Аквински. Трето, ще представим един по-бегъл преглед на апологетиката от Реформацията до настоящето.  В по-следващите глави ще разгледаме по-подробно апологетичната мисъл на няколко съвременни християнски мислители.

Увод

Въпреки че може би никое от новозаветните Писания не би следвало да се класифицира като формален апологетичен трактат, повечето от тях показват апологетична насоченост. Новозаветните писатели предугаждат и отговарят на възражения и се стремят да демонстрират достоверността на твърденията и самоличността на Христос, като се фокусират особено върху възкресението на Исус като историческа основа, върху която е изградено християнството. Много новозаветни Писания се занимават с полемика срещу лъжеучения, в които апологетичната насоченост е свързана със защитата на благовестието срещу изкривяването му вътре в самата църква.

Апологетиката в „Евангелието от Лука“ и „Деяния на апостолите“

← Кратка история на апологетиката: план на главата


Автори: Кенет Д. Боa и Робърт М. Бауман Дж. 

Превод: Георги Титков

Източник: A Brief History of Apologetics