Какво казва Библията за кръщаването на бебета?

Има много противоречия относно кръщението в различните християнски деноминации. Те обаче не са резултат от това, че Библията представя объркващо послание за кръщението. Библията е напълно ясна за това какво е кръщението, за кого е и какво постига. В Библията биват кръстени само вярващи, които са положили вярата си в Христос – като публично свидетелство за своята вяра и идентификация с Него (Деян. 2:38; Римляни 6:3-4). Водното кръщение чрез потапяне е стъпка на покорство, следваща вярата в Христос. Това е прокламиране на вярата в Христос, заявяване на подчинение на Него и идентификация с Неговата смърт, погребение и възкресение.

С оглед на това кръщението на бебета не е библейска практика. Бебето не може да положи вярата си в Христос. Бебето не може да вземе съзнателно решение да се подчини на Христос. Бебето не може да разбере какво символизира водното кръщение. В Библията не е записано бебета да са били кръщавани. Бебешкото кръщение поражда кръщелните методи с напръскване и поливане – тъй като е неразумно и опасно да се потопи бебе под вода. Дори методът за кръщение на бебета не е в унисон с Библията. Как поливането или поръсването илюстрират смъртта, погребението и възкресението на Исус Христос?

Много християни, които практикуват кръщение на бебета, го правят, защото възприемат бебешкото кръщение като новозаветен еквивалент на обрязването. Според това виждане, точно както обрязването присъединява един евреин към Авраамовия и Мойсеев завет, така водното кръщение присъединява даден човек към Новия завет на спасението чрез Исус Христос. Този възглед е небиблейски. Новият завет никъде не описва кръщението като новозаветен заместител на старозаветното обрязване. Новият завет никъде не описва кръщението като знак на Новия завет. Вярата в Исус Христос дава възможност на човек да се наслаждава на благословенията на Новия завет (1 Коринтяни 11:25; 2 Коринтяни 3:6; Евреи 9:15).

Кръщението не спасява човека. Няма значение дали сте били кръстени чрез потапяне, поливане или поръсване – ако първо не сте се доверили на Христос за спасение, кръщението (без значение от метода) е безсмислено и безполезно. Водното кръщение чрез потапяне е стъпка на покорство, което трябва да се извърши след спасението като публична изповед на вярата в Христос и идентификация с Него. Детското кръщение не отговаря на библейското определение за кръщение или на библейския начин за кръщение. Ако родителите християни желаят да посветят детето си на Христос, тогава службата за посвещение на бебето е напълно достатъчна. Въпреки това, дори ако бебетата са посветени на Господа, когато пораснат, те все пак ще трябва да вземат лично решение да повярват в Исус Христос, за да бъдат спасени.


Източник: What does the Bible say about infant baptism / paedobaptism?

Превод: Георги Титков