Какво представлява движението „Само KJV“? Версията на крал Джеймс ли е единствената Библия, която трябва да използваме?

Много хора имат силни и сериозни възражения срещу методите на превод и текстовата основа за новите преводи и затова заемат категорична позиция в полза на версията на крал Джеймс (KJV). Други пък са убедени, че в сравнение с KJV по-новите преводи са усъвършенствани в тяхната текстова основа и методология на превода. GotQuestions.org (източникът на статията, както и Фондация „Съживление“ – бел. прев.) не иска да ограничи своето служение до тези на убеждението „KJV Only”. Нито искаме да се ограничаваме до тези, които предпочитат NIV, NAS, NKJV и т.н.  Забележка – целта на тази статия не е да оспорва използването на превода KJV. По-скоро фокусът на тази статия е да се противопостави на идеята, че KJV е единствената Библия, която англоговорещите трябва да използват.

Движението „Само KJV” твърди, че се придържа към текстус рецептус, гръцка новозаветна компилация от ръкописи, създадена през XVI век. В различна степен защитниците на KJV твърдят, че Бог е ръководил Еразъм (съставителят на текстус рецептус) да представи гръцки текст, който е напълно идентичен с първоначално написаното от библейските автори. При по-нататъшно разглеждане обаче, може да се види, че защитниците на движението „Само KJV“ не са лоялни към Textus Receptus, а по-скоро само към самия текст на KJV. Новият завет в новата версия на крал Джеймс (NKJV) е базиран на Textus Receptus, точно както е KJV. И все пак, застъпниците на KJV смятат NKJV също за толкова еретичен, колкото и NIV, NAS и т.н.

Освен NKJV са направени и други опити (като KJ21 и MEV) за минимално преработване на KJV, само „модернизиране“ на архаичния език, използвайки същите гръцки и еврейски ръкописи. Тези опити се отхвърлят почти толкова яростно, колкото NKJV и другите по-нови преводи на Библията. Това доказва, че защитниците на „Само KJV“ са лоялни към самата версия KJV, а не към текстус рецептус. Те нямат желание или план да актуализират KJV по никакъв начин. KJV със сигурност съдържа английски, който е остарял, архаичен, а понякога объркващ съвременниците, четящи или говорещи английски. Би било доста лесно да се публикува актуализиран KJV с архаичните думи и фрази, актуализирани на база на съвременния английски език от 21. век. Въпреки това, всеки опит за редактиране на KJV по някакъв начин води до обвинения от защитниците на движението „Само KJV“ в ерес и извращаване на Божието слово.

Когато Библията се преведе за пръв път на нов език днес, тя се превежда на езика, на който културата говори и пише днес, а не по начина, по който са говорили и писали преди 400 години. Същото трябва да важи и за английския език. Библията е написана на ежедневния обикновен език на хората от даденото време. Библейските преводи днес трябва да отговарят на същите правила. Ето защо те трябва да бъдат актуализирани и ревизирани с развитието и промяната на езиците. Движението „Само KJV“ е твърде английски фокусирано в своето мислене. Защо хората, които четат английски, трябва да бъдат принуждавани да четат Библията на остарял/архаичен английски, докато хората с всички останали езици могат да четат Библията в съвременни/настоящи форми на техните езици?

Ние сме длъжни да се придържаме към оригиналните ръкописи на Стария и Новия завет, написани на иврит, арамейски и гръцки. Единствено оригиналните езици са Божие слово, такова, каквото Той го е вдъхновил. Преводът е само опит да се вземе казаното на един език и да се съобщи на друг. Съвременните английски преводи са превъзходни в това да вземат значението на оригиналните езици и да го съобщят по начин, по който могат да бъдат разбрани на английски. Нито един от съвременните преводи обаче не е перфектен. Всеки от тях съдържа стихове, които са по някакъв начин неточно преведени. Често е по-лесно да се разбере какво казва даден стих, като се сравняват и съпоставят няколко различни превода, вместо да се използва само един превод. Нашата лоялност не трябва да бъде към нито един конкретен английски превод, а към вдъхновеното безпогрешно Божие слово, което се предава от Святия Дух чрез преводите (2 Тимотей 3:16-17).


Източник: What is the KJV Only movement?

Превод: Георги Титков