Свидетелството на самата книга, гласът на една твърде ориентирана към човека теология.

„Господ казва, че Той заличава нашите престъпления заради Себе Си. Това означава, че Бог се нуждае от нас…“

Нашите думи предоставят на Господа законното право да изпълни страстното Си желание към нас, което винаги е милост и доброта…

Искам да направя заявление тук, което е в сърцевината на тази книга. Наша работа като индивиди и еклесия е да дадем на Бога като Съдия на всички законното право да изпълни бащинската Си страст. Трябва да помним, че Бог е Баща. В сърцето Си той носи мечти, желания и копнежи за семейството Си, точно както земните бащи. Той копнее да види да се осъществят тези желания на сърцето Му към Неговото семейство. Бог е и Съдията на всички, Който трябва да постановява съдебни решения в правда и святост. Както открихме, може да има правни проблеми, които пречат на изпълнението на бащинските Му желания. Бог никога няма да направи компромис със Себе Си като Съдия, за да изпълни бащинските Си желания. Това би го превърнало в нещо по-малко от Бог. Следователно наша работа е като Негов народ, Негова еклесия, да поставим законовите прецеденти, необходими на Бог да изпълни законно Своите желания като Баща.

Съдията на всички също така се нуждае от представени доказателства, които гарантират присъдите, които Той желае. Ето защо казвам, че наша работа е да се съгласим с гласовете на небето и да представим нашите доказателства, докато не предоставим на Бог, като Съдия, законното право да изпълни страстното Си бащинско желание.

Нямам повече коментари.

← Опита, съвестта и здравия разум


Източник: The Remnant Radio’s Study guide for How not to pray: A critique of the book „Operating in the Courts of Heaven“

Превод: Георги Титков