Ириней

 

Ириней (130–208), ученик на Поликарп, представя връзката между Изтока и Запада. Той вижда спасението като процес на рекапитулация, при който изгубеното от Адам е спечелено обратно от Въплътения логос чрез живот на съвършено послушание. За да се противопостави на Маркион, той настоява на единството на Писанието, но за да направи това, се чувства длъжен да поддържа еволюционистки възглед за Писанието. Според него Бог се разкрива на човека на етапи, прогресивно, така че краят да не може да бъде отделен от началото. Въпреки че има известна истина в това, той започва движение, което ще доведе до омаловажаването на Стария завет като само подготвителен и следователно с ограничена богословска стойност. Той поставя голям акцент върху изпълнението на пророчествата и по този начин несъзнателно обрисува Стария завет просто като колекция от доказателствени текстове. Той никога не разработва богословие на Стария завет.

Въплъщението е много важно в творбите на Ириней, защото той вижда в него ключа към Божия замисъл на любовта да има вечно общение (чрез Исус) със Своите хора.

Той е първият, който използва думата „обожение“ (теосис), под което има предвид „съответствие със съвършения Божи образ, каквото се вижда в Исус“. За съжаление, този термин по-късно получава буквална и Платонова интерпретация от Православната църква.

Той също така отдава особено значение на мястото на Мария, която вижда като новата Ева. „Както човешката раса падна в робството на греха чрез девица (Ева), така е спасена от Дева (Мария): непокорството на една девица бива балансирано на везните от покорството на Девата“.

Той също така има сакраментално виждане за Господната вечеря. Съзнателно поставя първо „хляба и виното“ като осезаеми дарове, но в същото време твърди, че тези елементи стават „тялото и кръвта“ на Словото чрез освещаването.


Превод: Георги Титков

Източник: Stephen Etches (Paul Milan ed.) – Church History