Кой разделя Библията на глави и стихове? Защо и кога е направено това?

Когато първоначално са написани книгите на Библията, те не съдържат информация за глава или стих. Библията впоследствие е разделена на глави и стихове, за да можем да намираме дадено място по-бързо и лесно. Много по-лесно е да се намери „Йоан глава 3, стих 16“, отколкото да се намери „защото Бог, толкова възлюби света…“ На няколко места границите между главите са лошо поставени и в резултат на това се разделя съдържанието, което трябва да е последователно. Като цяло обаче разделенията на глави и стихове са много полезни.

Разделянето на глави, което е често използвано днес, е разработено от Стивън Лангтън, архиепископ на Кентърбъри. Лангтън разработва съвременното разделяне на глави около 1227 г.  Английската Библия на Уиклиф от 1382 г. е първата Библия, използвала този модел за разделяне на глави. След Библията на Уиклиф почти всички преводи на Библията следват модела за разделяне на Лангтън.

Старият завет, написан на иврит, е разделен на стихове от еврейски равин на име Натан през 1448 г. Робърт Естиен, известен още като Стефанус, е първият, който разделя Новия завет на стандартни номерирани стихове през 1555 г. Той по същество използва стиховите разделения на Натан в Стария завет. Оттогава, започвайки от Женевската Библия, разделенията на глава и стих, използвани от Стефанус са възприети в почти всички библейски версии.


Източник: Who divided the Bible into chapters and verses?

Превод: Георги Титков