Мария Божията майка (Богородица) ли е?

Терминът Божията майка датира от трети век и продължава да се използва в някои литургични църкви, включително Римокатолическата църква. Една от темите на Ефеския събор през 431 г. е използването на гръцкия термин Θεοτόκος (букв. „Богородица“ или „тази, която ражда Бог“) във връзка с Мария. Използването на термина теотокос от този съвет има за цел да противодейства на ереста на несторианството, което разцепва природата и личността на Христос на две: човешката и божествената природа на Христос като напълно различни и несвързани. Според Несторий Мария родила Христос, но не и Бог; Мария била майка на Неговата човешка същност, която била напълно различна от Неговата божествена – всъщност Исус бил две личности, споделящи едно тяло. Ефеският събор потвърждава пълната божественост на Христос и единството на Неговата личност, като казва, че Мария наистина е носила Бог в утробата си. Мария е „Божията майка“ в смисъл, че тъй като Исус е Бог, а Мария е майка на Исус, тя е майка на Бог. Словото стана плът (Йоан 1:14) и Мария прие да бъде Негова майка.

Трябва да разграничим термина Богородица от Божията майка, защото има фина, но важна разлика. Терминът Божията майка може да се приеме погрешно, като предполага, че Мария е била начало или създателка на Бог, подобно на Юнона – майката на Вулкан в римската митология. Разбира се, християнството учи, че Бог е вечен и че Исус Христос има предвечно съществуваща божествена природа. Идеята, че Мария е майка на Бог в смисъл, че тя е била начало на Бог или по някакъв начин е предшествала Бога или самата тя е част от Божеството, е явно небиблейска.

Терминът Богородица, от друга страна, е по-специфичен и има по-малка вероятност за неправилно разбиране. Богородица просто предполага, че Мария е носила Бог в утробата си и Го е родила. Мария е човешкият посредник, чрез когото вечният Божи Син приема човешко тяло и човешка природа и влиза в света. Терминът Богородица е краткият израз на библейското учение за Въплъщението и точно в този смисъл Ефеският събор използва думата. Мария е „Богородица“ затова, че в тялото ѝ божествената личност на Бог Син приема човешката природа, в допълнение към Неговата предварително съществуваща божествена природа. Тъй като Исус е напълно Бог и напълно човек, може да се каже, че Мария „роди“ Бог.

Въпреки че терминът Богородица първоначално е използван за обяснение на Въплъщението, много хора днес използват термина или свързания с него термин Божия майка, за да предадат нещо различно. През годините около личността на Мария се натрупват много легенди и тя сама по себе си става обект на поклонение. Около 350 години след като Ефеският събор използва термина Богородица във връзка с Мария, Вторият Никейски събор заявява: „Ние почитаме, приветстваме и благоговейно тачим… образа на… нашата пречиста Господарка, пресветата Божия майка“. Това показва тенденцията в Римската църква към преминаване от фокус върху Божието въплъщение към почитане на „Божията майка“, дори до степен на почитане на  нейните изображения и отправяне на молитви към нея, като „Небесна царица“, „Благодетелка“ и „Посредничка“. Необходимостта от подобно почитане не се подразбира от термина Богородица, но някои хора погрешно го заключават.

Римокатолическите църковни водачи учат своите последователи да се обръщат към Мария, за да намерят помощ във време на нужда: „От най-древните времена Пресветата Дева е била почитана с титлата „Божията майка“, под чиято закрила вярващите прибягват при всяка опасност и нужда“ (Катехизис на Католическата църква, част 1, раздел 2, глава 3, член 9, параграф 6, 971). Източните църкви все още използват термина Богородица и пеят химни, наречени теотокии, на Мария. Тази част от теотокион е от литургията на Коптската православна църква: „Ти си гордостта на девиците, о, Богородице Марийо. / Ти си душата на града, където Всевишният живее, Който седи на трона, върху херувимите… / О, Дева Мария, свята Богородице, доверената защитничка на човешкия род, / ходатайствай от наше име пред Христос, Когото си родила, за да може Той да ни даде прошката за нашите грехове“ (от Петъчната Теотокия – Ватос). Тези възгледи за Мария представляват изместване на богословския фокус от Христос като наш единствен Изкупител и Ходатай (1 Тимотей 2:5) и свръхакцентиране върху Мария като „Божията майка.“


Източник: Is Mary the mother of God (Theotokos)?

Превод: Георги Титков