План на книгата

Книгата е разделена на шест части. Първа част запознава с предмета на апологетиката и включва преглед на мисълта на водещи апологети в църковната история, както и преглед на четирите основни апологетични подхода.

От Втора до Пета част са представени паралелно всеки от четирите подхода. Всяка част е разделена на четири глави. Първата глава на всяка част проследява корените на дадения апологетичен подход и запознава с мисълта на пет големи апологети (глави 4, 8, 12 и 16). Тези пет апологети са асоциирани с конкретния подход или идеализиран тип по различни начини – някои са предвестници на начина, по който този подход се е появил в днешно време, някои са защитници на „чистата“ форма на този подход, а някои представляват значими вариации в подхода. Втората глава анализира метода и неговите възгледи относно шестте въпроса, споменати по-горе, засягащи познанието, теологията, философията, науката, историята и опита (глави 5, 9, 13 и 17). Третата глава изследва отговорите на дадения метод на шестте въпроса относно Писанието, другите религии, Бог, злото, чудесата и Исус (глави 6, 10, 14 и 18). Четвъртата глава на всяка част обобщава метода и го илюстрира с примерен диалог между нашите двама въображаеми нехристияни и един от четирите модела на християнски апологети (глави 7, 11, 15 и 19). Всяка от тези глави също така дискутира главните достойнства и слабости на апологетичния подход, илюстриран в диалога.

Последната, Шеста част, дискутира начините да се съчетават четирите основни подхода. Нейната структура повтаря тази на частите от Втора до Пета и започва с глава, която отбелязва предвестниците на стратегията за комбиниране на подходите, а също така и запознава с мисълта на петима съвременни апологети, които са предложили или използвали такива системи за съчетаване (глава 20). Тези петима апологети съчетават четирите подхода по различен начин, като единият подход обикновено доминира до някаква степен. Следващите две глави предлагат комбинирани стратегии за разбиране на връзката между апологетиката и теориите на познанието, богословието, философията, науката, историята и опита (глава 21), а също и с отговорите на шестте въпроса, засягащи Писанието, другите религии, Бог, злото, чудесата и Исус (глава 22). Нашата цел не е да защитаваме „пети подход“ или да предложим наша собствена система за съчетаване на подходите, която да замени или да измести други апологетични системи. По-скоро ние насърчаваме християните да използват какъвто метод или методи намерят за полезни, докато обогатяват тяхната защита на вярата, като се учат от апологети, които предпочитат други подходи. Последната глава се застъпва за плурализъм при апологетичните методи с оглед на различията между апологетите и нехристияните, различните нужди, които хората имат и различните въпроси, които хората задават (глава 23). Следната таблица показва общия план на книгата от Втора до Шеста част. Това второ издание на „Вярата има своето основание“ беше старателно осъвременено, а в някои аспекти ревизирано. Където е възможно сме използвали по-скорошни публикации на съвременни апологети и сме отбелязали последните изследвания, свързани с апологетите и проблемите на апологетиката. Доста на брой рецензенти и критици на първото издание направиха някои проницателни и задълбочени критики, с които сме се съобразили при тази ревизия. Може да се окаже невъзможно в книга с такъв обем да се третира такава дълга редица от мислители и такова разнообразие от въпроси, без да се опростяват или дори да се пропускат някои значителни аспекти на настоящия предмет. Насърчаваме ви да използвате тази книга като въведение в полето на апологетиката – наръчник за четене относно апологетите новатори на миналото и настоящето. 

Молим се тази книга да бъде полезна и от помощ, за да „почитате със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата надежда“ (1 Петрово 3:15).

ЧАСТ 2 ЧАСТ 3 ЧАСТ 4 ЧАСТ 5 ЧАСТ 6
4. Апологети / Разум 8. Апологети / Факти 12. Апологети / Откровение 16. Апологети / Вяра 20. Апологети / Комбиниране
Корени Корени Жан Калвин Корени Предвестници
Б. Б. Уорфийлд Джоузеф Бътлър Съвременни корени Мартин Лутер Едуард Дж. Карнел
К. С. Луис Джеймс Ор Хърман 

Дойевирд 

Блез Паскал Франсис А. Шефър
Норман Л. Гайслер Кларк Х. Пинък Корнелиус ван Тил Сьорен Киркегор Дейвид К. Кларк
Питър Крейфт Джон Уоруик Монтгомъри Гордън Х. Кларк Карл Барт Ч. Стивън Евънс
Уилям Лейн Крейг Ричард Суинбърн Алвин Плантинга Доналд Г. Блоеш Джон М. Фрейм
5. Класическа апологетика:

Разумна вяра

9. Евиденциалистка апологетика:

Вяра, основана на факти

13. Реформирана апологетика:
Християнството в конфликт
17. Фидеистка апологетика:

 

Аргументите на сърцето

21. Да водиш спор за вярата
Рационални тестове за определяне на истината Методи за откриване на истината Библейски стандарти за определяне на истината Божествен призив за покорство на истината Перспективни подходи за защита на истината
Основи на теологията Защита на теологията Застъпване за теологията Да се направи теологията лична Апологетика и теология
Конструктивна употреба на философията Критична употреба на философията Към една християнска философия Критикуване на бога на философите Апологетика и философия
Християнството е в съгласие с науката Християнството е доказано от науката Християнството срещу фалшивата наука Християнството и реалността отвъд науката Християнството и науката
Откровението се потвърждава от историята Историята като средство на откровението Откровението интерпретира историята Откровение, което излиза извън историята Откровението и историята
Доказателство от опитността Опитност, основана върху доказателства Проблем с опитността Вярата е опитност Апологетика и опитност
6. Рационалността на християнския мироглед 10. Представяне на доказателство, което изисква присъда 14. Пленяване на всяка мисъл 18. Призив към хората да срещнат Бога 22. Причини за надежда
Писанието като заключение Писанието като източник Антитеза между християнството и другите религии Християнската вяра: не просто още една религия Мит, истина и религия
Доказване на Божието съществуване Казусът за Бога Вярата в Бог като нещо основно Да познаваш Бога означава да знаеш, че Бог съществува Бог, който прави Себе Си познат
Дедуктивно

Проблемът със злото

Индуктивно

Проблемът със злото

Богословски

Проблемът със злото

Лично

Проблемът със злото

Решения на

проблема със злото

Чудесата като акредитиви на откровението Чудесата като доказателство за Бога Чудесата като разкрити от Бога Чудесата като Бог, който се разкрива Чудесата като знамения
Исус: алтернативи Исус: доказателства Исус: самозасвидетелстван Исус: Христос на вярата Исус: отговорът
7. Апологетика / Ограничения на разума 11. Апологетика /

Интерпретация на фактите

15. Апологетика /

Властта на откровението

19. Апологетика /

Субективност на вярата

23. Говорене на истината с любов
Класически модел Евиденциалистки модел Реформиран модел Фидеистки модел Едно тяло, много дарби:

апологетите

Илюстрация на класическата апологетика Илюстрация на евиденциализма Илюстрация на реформираната апологетика Илюстрация на фидеизма Един свят, много индивиди: хора
Силни страни Силни страни Силни страни Силни страни Един процес, много етапи:

нужди

Слаби страни Слаби страни Слаби страни Слаби страни Една вяра, много въпроси:

проблеми

 

Информация за книгата                                                                                          Въпросите, на които ще отговорим


Автори: Кенет Д. Боa и Робърт М. Бауман Дж. 

Превод: Георги Титков

Източник: Preface: Integrative Approaches to Defending the Christian Faith