План на книгата

Книгата е разделена на шест части. Първа част запознава с предмета на апологетиката и включва преглед на мисълта на водещи апологети в църковната история, както и преглед на четирите основни апологетични подхода.

От Втора до Пета част са представени паралелно всеки от четирите подхода. Всяка част е разделена на четири глави. Първата глава на всяка част проследява корените на дадения апологетичен подход и запознава с мисълта на пет големи апологети (глави 4, 8, 12 и 16). Тези пет апологети са асоциирани с конкретния подход или идеализиран тип по различни начини – някои са предвестници на начина, по който този подход се е появил в днешно време, някои са защитници на „чистата“ форма на този подход, а някои представляват значими вариации в подхода. Втората глава анализира метода и неговите възгледи относно шестте въпроса, споменати по-горе, засягащи познанието, теологията, философията, науката, историята и опита (глави 5, 9, 13 и 17). Третата глава изследва отговорите на дадения метод на шестте въпроса относно Писанието, другите религии, Бог, злото, чудесата и Исус (глави 6, 10, 14 и 18). Четвъртата глава на всяка част обобщава метода и го илюстрира с примерен диалог между нашите двама въображаеми нехристияни и един от четирите модела на християнски апологети (глави 7, 11, 15 и 19). Всяка от тези глави също така дискутира главните достойнства и слабости на апологетичния подход, илюстриран в диалога.

Последната, Шеста част, дискутира начините да се съчетават четирите основни подхода. Нейната структура повтаря тази на частите от Втора до Пета и започва с глава, която отбелязва предвестниците на стратегията за комбиниране на подходите, а също така и запознава с мисълта на петима съвременни апологети, които са предложили или използвали такива системи за съчетаване (глава 20). Тези петима апологети съчетават четирите подхода по различен начин, като единият подход обикновено доминира до някаква степен. Следващите две глави предлагат комбинирани стратегии за разбиране на връзката между апологетиката и теориите на познанието, богословието, философията, науката, историята и опита (глава 21), а също и с отговорите на шестте въпроса, засягащи Писанието, другите религии, Бог, злото, чудесата и Исус (глава 22). Нашата цел не е да защитаваме „пети подход“ или да предложим наша собствена система за съчетаване на подходите, която да замени или да измести други апологетични системи. По-скоро ние насърчаваме християните да използват какъвто метод или методи намерят за полезни, докато обогатяват тяхната защита на вярата, като се учат от апологети, които предпочитат други подходи. Последната глава се застъпва за плурализъм при апологетичните методи с оглед на различията между апологетите и нехристияните, различните нужди, които хората имат и различните въпроси, които хората задават (глава 23). Следната таблица показва общия план на книгата от Втора до Шеста част. Това второ издание на „Вярата има своето основание“ беше старателно осъвременено, а в някои аспекти ревизирано. Където е възможно сме използвали по-скорошни публикации на съвременни апологети и сме отбелязали последните изследвания, свързани с апологетите и проблемите на апологетиката. Доста на брой рецензенти и критици на първото издание направиха някои проницателни и задълбочени критики, с които сме се съобразили при тази ревизия. Може да се окаже невъзможно в книга с такъв обем да се третира такава дълга редица от мислители и такова разнообразие от въпроси, без да се опростяват или дори да се пропускат някои значителни аспекти на настоящия предмет. Насърчаваме ви да използвате тази книга като въведение в полето на апологетиката – наръчник за четене относно апологетите новатори на миналото и настоящето. 

Молим се тази книга да бъде полезна и от помощ, за да „почитате със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата надежда“ (1 Петрово 3:15).

ЧАСТ 2ЧАСТ 3ЧАСТ 4ЧАСТ 5ЧАСТ 6
4. Апологети / Разум8. Апологети / Факти12. Апологети / Откровение16. Апологети / Вяра20. Апологети / Комбиниране
КорениКорениЖан КалвинКорениПредвестници
Б. Б. УорфийлдДжоузеф БътлърСъвременни корениМартин ЛутерЕдуард Дж. Карнел
К. С. ЛуисДжеймс ОрХърман 

Дойевирд 

Блез ПаскалФрансис А. Шефър
Норман Л. ГайслерКларк Х. ПинъкКорнелиус ван ТилСьорен КиркегорДейвид К. Кларк
Питър КрейфтДжон Уоруик МонтгомъриГордън Х. КларкКарл БартЧ. Стивън Евънс
Уилям Лейн КрейгРичард СуинбърнАлвин ПлантингаДоналд Г. БлоешДжон М. Фрейм
5. Класическа апологетика:

Разумна вяра

9. Евиденциалистка апологетика:

Вяра, основана на факти

13. Реформирана апологетика:
Християнството в конфликт
17. Фидеистка апологетика:

 

Аргументите на сърцето

21. Да водиш спор за вярата
Рационални тестове за определяне на истинатаМетоди за откриване на истинатаБиблейски стандарти за определяне на истинатаБожествен призив за покорство на истинатаПерспективни подходи за защита на истината
Основи на теологиятаЗащита на теологиятаЗастъпване за теологиятаДа се направи теологията личнаАпологетика и теология
Конструктивна употреба на философиятаКритична употреба на философиятаКъм една християнска философияКритикуване на бога на философитеАпологетика и философия
Християнството е в съгласие с наукатаХристиянството е доказано от наукатаХристиянството срещу фалшивата наукаХристиянството и реалността отвъд наукатаХристиянството и науката
Откровението се потвърждава от историятаИсторията като средство на откровениетоОткровението интерпретира историятаОткровение, което излиза извън историятаОткровението и историята
Доказателство от опитносттаОпитност, основана върху доказателстваПроблем с опитносттаВярата е опитностАпологетика и опитност
6. Рационалността на християнския мироглед10. Представяне на доказателство, което изисква присъда14. Пленяване на всяка мисъл18. Призив към хората да срещнат Бога22. Причини за надежда
Писанието като заключениеПисанието като източникАнтитеза между християнството и другите религииХристиянската вяра: не просто още една религияМит, истина и религия
Доказване на Божието съществуванеКазусът за БогаВярата в Бог като нещо основноДа познаваш Бога означава да знаеш, че Бог съществуваБог, който прави Себе Си познат
Дедуктивно

Проблемът със злото

Индуктивно

Проблемът със злото

Богословски

Проблемът със злото

Лично

Проблемът със злото

Решения на

проблема със злото

Чудесата като акредитиви на откровениетоЧудесата като доказателство за БогаЧудесата като разкрити от БогаЧудесата като Бог, който се разкриваЧудесата като знамения
Исус: алтернативиИсус: доказателстваИсус: самозасвидетелстванИсус: Христос на вяратаИсус: отговорът
7. Апологетика / Ограничения на разума11. Апологетика /

Интерпретация на фактите

15. Апологетика /

Властта на откровението

19. Апологетика /

Субективност на вярата

23. Говорене на истината с любов
Класически моделЕвиденциалистки моделРеформиран моделФидеистки моделЕдно тяло, много дарби:

апологетите

Илюстрация на класическата апологетикаИлюстрация на евиденциализмаИлюстрация на реформираната апологетикаИлюстрация на фидеизмаЕдин свят, много индивиди: хора
Силни страниСилни страниСилни страниСилни страниЕдин процес, много етапи:

нужди

Слаби страниСлаби страниСлаби страниСлаби страниЕдна вяра, много въпроси:

проблеми

 

Информация за книгата                                                                                          Въпросите, на които ще отговорим


Автори: Кенет Д. Боa и Робърт М. Бауман Дж. 

Превод: Георги Титков

Източник: Preface: Integrative Approaches to Defending the Christian Faith