Библията: Автор, раздели, Главен Герой

Какво е Библията?
Думата „Библия“ идва от латинската и гръцка дума „книга“. Но Библията не е обикновена книга.

Библията е съставена от 66 книги, като включва книгите на закона като Левит и Второзаконие; исторически книги като Ездра и Деяния; поетични книги, като Псалми и Еклисиаст; пророчески книги, като Исая и Откровение; биографични книги като Матей и Йоан; и формални писма като Тит и Евреи.

Кой е написал Библията?
Библията е написана от около 40 човека в период от 1500 години. Сред писателите има царе, рибари, политически управници, фермери, овчари и доктори. Въпреки тази разновидност от писатели, в Библейският текст има невероятно единство и последователност, с общи теми и идеи от начало докрай.

Единството на Библията е поради факта, че въпреки че има 40 писателя, тя има само Един Автор – Самият Бог. Библията е „боговдъхновена“ (2 Тимотей 3:16). Писателите са писали само това, което Бог е искал да пишат, и резултатът е съвършеното и свято Божие слово (Псалм 12:6; 2 Петрово 1:21).

Раздели в Библията

Библията е разделена в две главни части – Старият Завет и Новият Завет. На кратко, Старият Завет е историята на един народ, а Новият Завет е историята на един Човек. Нацията е била Божият начин да доведе Човекът – Исус Христос – в света.

Старият Завет описва основаването на нацията Израел, която Бог обещава, че ще използва за да благослови целия свят (Битие 12:2-3). След като Израел е била основана, Бог издига едно семейство в тази нация, чрез което това благословение да дойде: семейството на Давид (Псалм 89:3-4). След това, от семейството на Давид е бил обещан един Човек, който ще донесе обещаното благословение (Исая 11:1-10).

Новият Завет описва идването на този обещан Човек. Неговото име е Исус, и Той изпълнява пророчествата от Стария Завет, защото живя съвършен живот, умря, за да стане Спасител, и възкръсна от мъртвите.

Главният Герой в Библията

Исус е главният герой в Библията – цялото Писание говори за Него. Старият Завет предсказва идването Му и ни подготвя за Неговото пришествие в света. Новият Завет описва Неговото идване и Неговото дело, което докарва спасение на нашия греховен свят.

Исус е повече от историческа фигура; всъщност Той е повече от човек. Той е Бог в плът, и Неговото идване е най-важното събитие в историята на света. Самият Бог стана човек, за да ни даде ясна, разбираема картина за това, Кой е Той. Какъв е Бог? Той е като с Исус; Исус е Бог в човешка форма (Йоан 1:14; 14:9).