Да „изгориш“ Писанието със „страст“ – експозе на „Passion Translation“

Резюме

Брайън Симънс е направил нов превод на Псалмите (а сега и на целия Нов завет), който има за цел да „върне отново на английския читател страстта и огъня на Библията“. Той постига това, като изоставя всякакъв интерес към текстовата акуратност, играе бързо и свободно с оригиналните езици и вмъква толкова много нов материал в текста, че става поне 50% по-дълъг от оригинала. Резултатът е силно сектантски превод, който вече не се счита за Писание; маскирайки се като Библия, „Преводът на страстта“ (ТРТ) заплашва да оплете цели църкви в робство на фалшив бог.

1. Някои размисли върху задачата за превод на Библията


Автор: Андрю Г. Шийд

Превод: Георги Титков

Източник: Burning Scripture with Passion: A Review of The Psalms (The Passion Translation)