Кратка история на апологетиката: план на главата

Докато апологията, или защитата на християнската вяра, датира още от I век, формалната наука „апологетика“ е един по-скорошен стадий. В тази глава ще прегледаме историята на апологетиката на три етапа. Първо, ще обсъдим в известни детайли апологетиката в самия Нов завет. Второ, ще обърнем детайлно внимание на мисълта на водещите апологети преди Реформацията, особено Августин, Анселм и Тома Аквински. Трето, ще представим един по-бегъл преглед на апологетиката от Реформацията до настоящето.  В по-следващите глави ще разгледаме по-подробно апологетичната мисъл на няколко съвременни християнски мислители.

Апологетиката в Новия завет: план на главата и увод

Функциите на апологетиката


Автори: Кенет Д. Боa и Робърт М. Бауман Дж. 

Превод: Георги Титков

Източник: A Brief History of Apologetics