Западната мисионерска експанзия през Средновековието

 

Първоначално тя е доминирана от завоеванията на Карл Велики, в резултат на което различни подчинени народи трябва да приемат неговата религия. След това са изпратени монаси, за да научат хората на основите на вярата. В крайна сметка Карл Велики завладява саксонците и с помощта на английски мисионери започва „мисионерска“ офанзива сред тях.

Анскар е първият мисионер в Скандинавия, където много езичници са привлечени от вярата, защото изглежда, че чрез нея постигат повече, отколкото чрез старите богове, по отношение на каквото хората обичайно очакват от религията (напр. печелене на битки).

Норвегия и Швеция, както и по-голямата част от Дания, са почти изцяло евангелизирани от Англия.

В Централна Европа големи сили са мобилизирани за покръстването, тъй като често това става при колонизиране на една нация от друга (особено германците срещу останалите). Също така процесът на обръщане към християнството протича по-късно от другаде, тъй като германците трябва да изчакат, докато вълните от нашественици утихнат (до VIII и XI век не е постигнат никакъв напредък), и не е завършен чак до XV век. Освен това се сблъскват православни и католически мисии (напр. в Далмация). През XIII век естонци, латвийци и прусаци са покръстени насилствено. Покръстването на вендите е много дълъг и продължителен процес. Последната група, която е покръстена, са литовците. Това се случва, когато Литва се присъединява към католическа Полша в обща държава (Rzeczpospolita), която има необичайна толерантност към всички видове религия. Тази държава включва и територията на Украйна, която е преобладаващо гръко-католическа с главен град Киев. Казаците обаче, на които не е било платено, повеждат въстание, което води до отделянето на Украйна от тази общност.

Хърватия. През VII век покръстването на много от хърватите и сърбите е извършено от италиански мисионери. В пристанището Сполато (Сплит) е основана латинска катедра. През IX век сред далматинските хървати е засвидетелствано за мисионер на име Урсий и за християнски принц на име Вишеслав, който царува около 800-та година. Столицата на последния е Нона (Нин), която става епископско седалище и плацдарм за франкските мисионерски начинания. Междувременно Сплит става част от Гръцката църква. Германската експанзия в Каринтия донася и християнството.

В Чехия християнството за първи път идва в Моравия, когато страната е завладяна от Карл Велики и неговите франки. В знак на васалитет е прието християнството. Първата църква е създадена в Нитра (днешна Словакия) през 830 г. Въпреки това принц Ростислав се опитва да получи независимост от франките, като се обръща към Константинопол да изпрати мисионери. Така че мисията на Кирил и Методий е преди всичко политическа инициатива.

Бохемия се отделя от Моравската империя и става независима при династията на Пршемисловците (900–1306). Бохемия също е „евангелизирана“ от франкски мисионери. Принцът приема християнството и именно от кралското семейство Църквата получава първите си двама мъченици: Людмила и Вацлав, който е убит от брат си през 929 г. От 967 г. Бохемия става васал на германските императори, които основават архиепископия в Прага през 973 г. Първият епископ на тази катедра е Войчех (Адалберт), убит докато евангелизира прусите през 997 г. Затова и той е обявен за светец.

Унгария. Трябва да се знае, че маджарите идват в Унгария едва през IX век. Преди това местните християнски общности са засвидетелствани за първи път през 303 г., когато епископ Квирин от Сесия (Сисак, Хърватия) е екзекутиран в Савария (Сомбатели, Унгария) по време на преследването от Диоклециан. Новата вяра пуска здрави корени, след като позициите ѝ са затвърдени в Римската империя през 313 г. Големите християнски некрополи в Пейч, Унгария и Савария датират от този период. Въпреки това, поради варварските нашествия, бежанци от Панония започват да пристигат в други части на Римската империя от началото на V век. Сред тези разселени народи са жителите на Скарбантия (Шопрон, Унгария), които бягат в Италия, вземайки мощите на св. Квирин със себе си. Св. Мартин Турски, покровителят на Франция, също е роден в Панония. След това Унгария е опустошена от хуните и аварите. Първото унгарско нашествие датира от 830 г. Мюсюлмански източници описват езичниците маджари като поклонници на звездите и огъня, които произхождат от уйгурите в Китай.

Крал Ото побеждава маджарите в битката при Лех през 955 г. В резултат на това те са принудени да приемат религията на своя завоевател – католицизма. Двете видни личности, свързани с този процес, са Гюла и Геза (972–997г). Този процес кулминира в коронясването на Стефан (Ищван) от папата през 1000 г.

В Полша имената на първите християнски владетели са Мешко I и Болеслав Храбри. След мъченическата смърт на Адалберт от ръцете на езичниците пруси през 997 г., тялото му е пренесено в Полша и погребано в Гнезно, въпреки че първата архиепископия е в Познан.

Босна. За да продължат своята евангелизация на босненските хървати, византийските владетели изпращат свещеници, говорещи латински, въоръжени със свещени книги на глаголица в Босна. Тъй като работата върви бавно, босненските хървати са обърнати към вярата едва през IX век. В тази кампания са включени най-отдалечените райони. Когато в края на IX и началото на X век франките анексират северните части на Босна, населени с хървати, влиянието на християнството се увеличава значително. Въпреки това, както и в части от днешна Хърватия, се промъква синкретизъм, който се развива в народно християнство, което съдържа някои езически елементи.

Поради недостъпността на Централна Босна Църквата там се развива изолирано от Охрид и Константинопол. Преди пристигането на францисканците манастирите, които са гръбнакът на Църквата, принадлежат на Православната църква, която следва източното правило на Василий. По този начин положението на Босненската църква прилича на това на Келтската църква в Ирландия преди пристигането на норманското християнство. Рим ги смята за схизматични, но не и еретични. След преброяването от 1203 г. Босненската църква получава предупреждение не поради ерес, а поради липса на ред. Въпреки това църковните лидери признават върховенството на Католическата църква и се съгласяват да позволят на католически свещеници да влязат в техните манастири. Те се съгласяват да възстановят олтарите и кръстовете в местата за поклонение, да въведат изповедта и покаянието, както и римския календар с неговите празнични и постни дни, да се причастяват най-малко 7 пъти годишно, да отделят мъжете от жените в манастирите и да спрат помощите за еретиците. Когато Католическата църква по-късно иска да засили властта си над Босна, тя отхвърля църквата там като еретична и богомилска, но това е грешка. Богомилската ерес е ограничена до малко малцинство в Босна, разположено най-вече по крайбрежието на Далмация (по това време Далмация е част от Босна) или в райони точно до брега. Пиктограмите, които се намират върху надгробните плочи, вероятно имат хералдически характер и се отнасят за социалния статус на погребаните там, а не за някакъв мистичен култ като този на богомилите.


Превод: Георги Титков

Източник: Stephen Etches (Paul Milan ed.) – Church History