Какво представляват свитъците от Мъртво море и защо са важни?

Откриването на първия от свитъците от Мъртво море е станало през 1947 г. в Кумран – село, разположено на около двадесет мили източно от Йерусалим на северозападния бряг на Мъртво море. Млад бедуински овчар последвал заблудила се коза, хвърлил камък в една от пещерите в скалите край морето и чул звук от счупване: камъкът бил ударил керамичен съд, съдържащ кожени и папирусни свитъци, които по-късно били определени като близо двадесетвековни. След десет години и множество претърсвания били открити единадесет пещери около Мъртво море, съдържащи десетки хиляди фрагменти от свитъци, датиращи от трети век пр. Хр. до 68 г. сл. Хр. и представящи приблизително осемстотин отделни произведения.

Свитъците от Мъртво море съдържат огромна колекция от еврейски документи, написани на еврейски, арамейски и гръцки език и обхващащи много предмети и литературни стилове. Те включват ръкописи или фрагменти от всяка книга в еврейската Библия и с изключение на Книгата на Естир, всички са създадени близо хиляда години по-рано от останалите известни досега библейски ръкописи. Свитъците съдържат и най-ранните съществуващи библейски коментари към Книгата на Авакум и много други писания, сред които религиозни произведения, принадлежащи на еврейските секти от онова време.

Легендите за това, какво се съдържа в свитъците от Мъртво море, далеч надхвърлят това, което всъщност има в тях. Няма изгубени книги от Библията или друга литература, копия от които вече да не са били налични. Огромна част от свитъците от Мъртво море са просто копия на книги от Стария завет от 250–150 г. пр. Хр. В Кумран са намерени копия или части от почти всяка старозаветна книга. Намерени са и извънбиблейски и апокрифни книги, но огромната част от свитъците са копия на еврейския Стар завет. Свитъците от Мъртво море са такова невероятно откритие, заради факта, че са в отлично състояние и са останали скрити толкова дълго (над 2000 години). Свитъците от Мъртво море също могат да ни дадат увереност в надеждността на старозаветните ръкописи, тъй като има минимални разлики между ръкописите, които са били открити по-рано, и тези, които са намерени в Кумран. Ясно е, че това е свидетелство за начина, по който Бог е запазил Словото Си през вековете, предпазвайки го от изчезване, както и от значителни грешки.


Източник: What are the Dead Sea Scrolls and why are they important?

Превод: Георги Титков