Защо е важно разбирането на Библията?

Разбирането на Библията е важно, защото Библията е Божието слово. Когато отваряме Библията, четем Божието послание към нас. Дали нещо може да бъде по-важно от разбирането на това какво има да каже Създателят на вселената?

Ние търсим разбиране на Библията по същата причина, поради която човек се стреми да разбере любовно писмо от любимата си. Бог ни обича и желае да възстанови отношенията ни с Него (Матей 23:37). Бог споделя любовта Си към нас в Библията (Йоан 3:16; 1 Йоан 3:1; 4:10).

Ние търсим разбиране на Библията по същата причина, поради която един войник иска да разбере телеграма от своя командир. Спазването на Божиите наредби означава почит към Бога и ни води в пътя на живота (Псалм 119). Тези заповеди се намират в Библията (Йоан 14:15).

Ние търсим разбиране на Библията по същата причина, поради която един механик се стреми да разбере ръководството за ремонт. Нещата се влошават в този свят и Библията не само диагностицира проблема (грях), но и посочва решението (вяра в Христос). „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ“ (Римляни 6:23).

Ние искаме да разбираме Библията по същата причина, поради която шофьорът се стреми да разбира пътните знаци. Библията ни упътва в живота, показвайки ни пътя на безопасност и мъдрост (Псалм 119:11, 105).

Стремим се към разбиране на Библията по същата причина, поради която някой, стоящ на пътя на бурята се стреми да разбере прогнозата за времето. Библията предсказва какви ще са последните времена, предупреждавайки ни ясно за предстоящия съд (Матей 24:1-51; 25:1-46) и как да го избегнем (Римляни 8:1).

Търсим разбиране на Библията по същата причина, поради която запален читател се стреми да разбере книгите на любимия си автор. Библията ни разкрива личността и славата на Бог, изразени в Неговия Син Исус Христос (Йоан 1:1-18). Колкото повече четем и разбираме Библията, толкова по-интимно опознаваме Автора ѝ.

Докато Филип пътуваше към Газа, Святият Дух го заведе до човек, който четеше пасаж от Исая. Филип се приближи до мъжа, видя какво чете и зададе този много важен въпрос: „Ами разбираш ли каквото четеш?“ (Деяния 8:30). Филип знаеше, че разбирането е отправна точка за вярата. Без да разбираме Библията, не можем да я прилагаме, да ѝ се подчиним или да ѝ повярваме.


Превод: Георги Титков

Източник: Why is understanding the Bible important?