Comma Johanneum (от лат.), известен още като Comma Johannine, е текстов вариант на 1 Йоан 5:7-8. Думата comma се отнася до „кратко изречение“, а Johanneum означава „Йоаново“. Без „comma1 Йоан 5:7-8 гласи: „Защото има три, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и трите са в съгласие.“ Със „comma1 Йоан 5:7-8 гласи: „Защото Трима са, Които свидетелствуват на небето: Отец, Слово и Светии Дух; и Тия Тримата са Едно. И три са, които свидетелствуват на земята: духът, водата и кръвта; и трите за едно свидетелствуват“ (СИ, БПЦ 1982). Ако първоначално Comma Johanneum е бил част от 1 Йоан 5:7-8, това би било най-ясното и най-пряко позоваване на Троицата в цялата Библия.

Малко вероятно е обаче първоначално Comma Johanneum да е бил част от 1 Йоан. В никой от най-старите гръцки ръкописи на 1 Йоан не се съдържа въпросният текст (comma) и никой от най-ранните църковни отци не го включва при цитиране или препращане към 1 Йоан 5:7-8. Присъствието на Comma Johanneum в гръцки ръкописи всъщност е доста рядко до 15 век сл. Хр. Среща се предимно в латински ръкописи. Въпреки че някои от латинските ръкописи, съдържащи Comma Johanneum, са древни, Comma Johanneum не се е появява в оригиналния латински текст на Вулгата, написан от Йероним.

През 16. век, когато Дезидерий Еразъм съставя станалия известен като текстус рецептус, той не включва Comma Johanneum нито в 1-во, нито във 2-ро издание. Поради силния натиск от страна на католическата църква и други, които искат това да бъде включено поради подкрепата си на тринитаризма, Еразъм включва Comma Johanneum в по-късните издания на Textus Receptus. Решението му довежда до включването на Comma Johanneum във версията на Библията на крал Джеймс (KJV), а по-късно и във версията на New King James. Нито един от съвременните гръцки текстове (UBS 4, Nestle-Aland 27, Majority Text) не съдържа Comma Johanneum. От всички съвременни преводи на английски език само версията на New King James и Modern English Version включват Comma Johanneum.

Макар че би било много удобно да има категорично изявление, потвърждаващо Троицата в Библията, е много малко вероятно Comma Johanneum първоначално да е бил част от 1 Йоан. Някой древен писар, умишлено или случайно го добавя към латински ръкопис и от тогава това допълнение бива копирано хиляди и хиляди пъти. Това в крайна сметка води до появата на Comma Johanneum в огромен брой латински ръкописи. Каквито и да са мотивите на писаря, е абсолютно погрешно този текст да се добавя към Божието слово. Въпреки че това, което казва Comma Johanneum, е вярно, то не е боговдъхновено изявление и не принадлежи към Библията. Учението за Троицата се преподава и подразбира в много други библейски пасажи. Ако Бог е смятал, че е необходимо изрично споменаване на Троицата, самият Той щеше да направи така, че това да присъства със сигурност в Неговото слово.


Източник: What is the Comma Johanneum (1 John 5:7-8)?

Превод: Георги Титков