Амвросий

 

Амвросий (339–397) е епископ на Милано със силно влияние, защото, когато Теодосий премества западната столица в Милано, той става негов епископ. Избран е за епископ, когато, като управител на провинция, той (само катехумен) се опитва да запази мира по време на избори за нов епископ, в които си съперничат ариански и католически кандидати. Той въвежда алегоричния метод на тълкуване от Изтока, а също и идеята за транссубстанциация (че хлябът и виното всъщност се превръщат в тялото и кръвта на Христос). Това води до доктрината за транссубстанциацията, както е дефинирана от Четвъртия Латерански събор през 1415 г.

За първи път въвежда антифонното пеене на химни в Западната църква (т. нар. амброзианско пеене).

Заедно с император Теодосий става архитект на законодателството на Средновековието. Неговото отношение към император Теодосий предвещава по-късното отношение на папите към светската власт.


Превод: Георги Титков

Източник: Stephen Etches (Paul Milan ed.) – Church History