Възходът на Рим

 

Произходът на епископството в Рим не е напълно ясен. Повечето учени са съгласни, че Петър наистина е посетил Рим и че има много голяма вероятност той да е починал там. Но различните списъци на ранните епископи на Рим, датиращи предимно от края на втори век, не са съгласни помежду си. Докато някои твърдят, че Климент е бил наследник на Петър, други го назовават като трети епископ след смъртта на апостола. Това кара някои учени да предполагат, че в началото Рим не е имал само един епископ, а по-скоро „колегиален епископат“ – група епископи, които съвместно са ръководили Църквата. Въпреки че подобна теория е отворена за дебат, ясно е, че през ранните векове числената сила на християнството е била в гръцкоговорещия Изток и че църкви като тези в Антиохия и Александрия са били много по-важни от тази в Рим. Дори на Запад богословското лидерство на Църквата е в Северна Африка, което създава такива фигури като Тертулиан, Киприян и Августин.

Именно варварските нашествия довеждат до голямото нарастване на властта на папата. На Изток Империята продължава да съществува още хиляда години. Но на Запад Църквата става пазителка на това, което е останало от древната цивилизация, както и на реда и справедливостта. Така най-престижният епископ на Запад, епископът на Рим, се превръща в център за възстановяване на единството, разбито от нашествията.

Църквата в Рим вероятно е основана поне в зародишната си форма от евреи, завърнали се от Йерусалим, след като са били обърнати чрез проповедта на Петър на Петдесетница.

43–44 г. Петър, след чудотворното си бягство от затвора, заминава за „друго място“ (може би Рим). Ако Петър е бил в Рим, когато са написани Деянията, Лука би искал да скрие този факт от римските власти.

50 г. Чува се за бунтове, причинени от Hrestos (Хрестос), което вероятно се отнася до проповядване на евангелието на Христос сред евреите.

58 г. Писмото на Павел до римляните не споменава Петър. Това поне показва, че Петър не е живеел там постоянно.

61 г. Според Деяния 28 Павел е бил затворник в Рим. Не се споменава присъствието на Петър там.

61–63 г. Павел е в Рим в очакване на процес, който завършва с оправдателна присъда.

64 г. Петър минава през Рим. Големият пожар в Рим, 1 и 2 Петрово. Мъченичеството на Петър.

67 г. Павел отново е в Рим (вж. 2 Тимотей). Павел е обезглавен в Рим.
95 г. Писмо на Климент от Рим до коринтяните, което бележи първата намеса на една църква в делата на друга. От значение е, че писмото не е подписано само от Климент, а от презвитерите на Рим.

Какви изводи можем да направим от тези оскъдни исторически препратки? По-специално какво е отношението на Петър към Църквата в Рим? Християнството първоначално трябва да е пуснало корени сред голямата еврейска общност, за която знаем, че съществува в Рим. Това може да е било дело на Петър. Въпреки това през 49 г. всички евреи са изгонени от Клавдий, вероятно защото проповядването на евангелието сред тях е довело до обществени брожения. Това означава, че Църквата, повечето от чиито членове са евреи, на практика престава да съществува. Когато Нерон идва на власт през 54 г., едиктът на неговия предшественик несъмнено е отменен и евреите са допуснати обратно в Рим. Вероятно това е поводът, по който Петър пристига в Рим, за да възобнови Църквата. Може да е бил придружен от Марк. Когато Петър отново напуска Рим, Марк остава и римските християни го убеждават да запише в писмен вид историята на Исус, както са я чули от устата на Петър (или през интерпретацията на Марк). Това е произходът на евангелието на Марк и когато Лука посещава Рим през 60 г. заедно с Павел, той открива, че записът на Марк е от голяма полза, когато сам решава да напише своето евангелие. Възможно е Марк да е заминал да евангелизира Египет след престоя си в Рим.

Католическото твърдение (въз основа на пасаж от История на църквата на Евсевий), че Петър е бил епископ на Рим в продължение на 25 години (45–67), вероятно е изкривена версия на друго предание, което Лактанций възпроизвежда в своята творба: „Апостолите са били разпръснати из света да провъзгласяват благовестието и в продължение на 25 години, до началото на царуването на Нерон, те полагат основите на Църквата във всички провинции и градове. Нерон вече е император, когато Петър идва в Рим“ (За смъртта на гонителите от Лактанций).

Основната област на мисионерски интерес на Петър е сегашната северозападна Турция, където той вероятно основава много църкви. По време на последващ престой в Рим той пише първото си писмо (1 Петрово) до тях, около 63 г., и може би през 64 ​​г. пише второто (2 Петрово). През 64 ​​г. той вероятно е екзекутиран при преследването, последвало големия пожар в Рим. Вероятно е вярно да се каже, че нищо като епископ на Рим не се появява до едно поколение след смъртта на Петър.

200–300 г. В началото на трети век повечето от християните, съставляващи Църквата, са гърци, но малко по малко латините започват да превъзхождат гърците, когато евангелието прониква все повече и повече във висшите слоеве на обществото.

Папа Стефан I (254–257), за да триумфира над Киприан Картагенски, се позовава на известния текст в Матей 16:18. В края на III век епископът на Кесария в Кападокия изпраща писмо до Киприан, в което казва, че епископът на Рим напразно претендира за апостолска власт. В крайна сметка обаче сакраменталистките идеи на Киприан са използвани от папството, за да засили своите претенции.

Епископите (папите) на Рим се смятали за пазители на апостолското предание, тъй като Петър и Павел били умрели мъченически там. Но впоследствие Павел изчезва от картината и целият акцент е поставен върху Петър. Властта на Църквата, особено на Изток, е компрометирана от многобройни противоречия, синоди и събори, които си противоречат (няма централизирана власт), и хората, които търсят такава власт и стабилност, естествено се обръщат към Рим.

След реорганизацията на Империята през 284 г. императорите вече не живеят в Рим, а в Милано, Трир и Сирмиум (откъдето могат да държат под око варварите), и в Никомидия (откъдето императорът може да държи под око персийците). Това оставя вакуум в Рим, който е запълнен от римския епископ, чиято сила и престиж значително нарастват.

300–400 г. През 325 г. на Никейския събор се забелязва значението на епископите на най-големите градове на Империята. Именно Рим дава своя печат на съвета.

Дамас I, епископ на Рим (366–384), е първият папа в класическия смисъл на думата. След изключително дискредитиращи избори, в които неговите поддръжници избиват повече от сто поддръжници на съперника, той се заема да консолидира властта си. Той обича да прави определени паралели между него и императора: папските му писма са формулирани като императорски едикти. Дамас смятал себе си за исторически наследник на Петър. През 382 г. той се позовава с цялата сериозност на текста на Матей 16:18, визирайки себе си. Той заема трона на Петър на 70-годишна възраст и враговете му го описват като ласкателен прелюбодеец. Той насърчава култа към мъчениците, като установява редица свети места в Рим. Също така твърди, че Петър е бил римски гражданин и че е негов законен наследник, с цялата власт, която произтича от това. Църквата по това време се нуждае от власт, с която да се противопостави на арианите. Тъй като гръцкият Изток е разделен, Рим отново запълва празнината.

400–500 Инокентий I (401–417) подчертава важността на римската литургия за другите църкви. Солунският епископ става негов съюзник, когото той номинира и който по този начин се превръща във важна пионка в играта срещу Източните църкви. През 417 г. епископът на Арл е назначен от Инокентий по същия начин, въпреки протестите на другите галски (френски) епископи.

В началото на пети век варварските племена са в движение. Нашествието на хуните принуждава готите да се придвижат навътре и в Римската империя. Беззащитни и гладни, готите са принудени да разменят собствените си деца за храна, но римляните им продават кучешко месо. Напрежението достига точка на кипене и варварите се мобилизират. Тъй като Западната империя е отслабена от династични битки, кралят на готите Аларих предприема смел ход, като обсажда Рим. Той иска земя за заселване на готите, но римската аристокрация отказва да му я даде. Римляните започват да гладуват и не могат да погребват мъртвите си извън стените, както обикновено, така че труповете гният по улиците. Когато римляните не издържат повече, благородничките отварят портите на Рим за вестготите. Аларих и неговите 40 000 вестготи нахлуват и плячкосват града през 410 г. Това има съкрушителен деморализиращ ефект върху римляните. Августин вярва, че причината, поради която Рим е паднал, е че той все още е по същество езически и е потънал в грях. Небесното царство е единственото спасение.

Лъв I (Лъв Велики) (440–461) е истинският наследник на Дамас. Той формулира официалната доктрина за папския сан: твърди се, че апостол Петър е скалата, определена от Христос за глава на Църквата, а папите (негови наследници) са негови временни и мистични персонификации. В стремежа си да християнизира допълнително Рим, той твърди, че духът на Петър живее в него, което му дава изключителна власт да провежда реформи. Той става първият папа, погребан в базиликата „Св. Петър“.

Рим все още е полуезически. Римляните са привързани към празниците от стария римски календар, които обещават пиршество и забавление. Християнският календар се припокрива със стария езически на 14 дни в годината. Така рожденият ден на Св. Петър се празнува и като Каристия, езически празник на банкети и подаръци. Някои християни дори продължават да участват в безсрамното неприличие на фестивала на плодородието в Луперкалия, тичайки полуголи по улиците, удряйки момичета с камшици от козя кожа. За да убеди християните да приемат напълно християнството, папата започва да твърди, че има властта на апостол Петър.

Лъв реализира тези твърдения, като получава контрол над Северна Африка и Испания и принуждава римския император (Валентиниан III) да признае първенството на римския апостолски престол (заради Петър). Той осуетява опитите да се запази независима галска епархия в Арл и същевременно гради своята политическа власт. Когато император Валентиниан III е убит, Лъв на практика поема управлението на Рим, докато следващият император не бъде избран през 451 г.

През 452 г. Лъв убеждава хунския водач Атила да не атакува Рим. Няколко години по-късно той успява да убеди вандала Гейзерик да не подпалва Рим, докато го плячкосва.

Богословският авторитет на Лъв е поразителен. На Халкидонския събор през 451 г. (който осъжда монофизитството) Томът на Лъв се смята за последната дума в ортодоксията. Бойните линии са начертани между Диоскор Александрийски и Евтихий срещу Флавиан (представляващ антиохийската школа). Флавиан е осъден на втория събор в Ефес през 449 г., но Лъв го подкрепя и осигурява триумфа му в Халкидон, до голяма степен въз основа на неговия Том, който гласи, че Христос има две естества без смесване след съчетаването им. Това не води до обединение на християнството, защото екстремистите се отцепват, но укрепва претенцията на Лео да бъде богословски арбитър по въпросите на вярата. Въпреки това съборът също така дава на Константинопол статут на град, отстъпващ по важност само на Рим, което представлява неуспех за Рим.

Геласий I (492–496) се бори срещу източните епископи на Александрия и Константинопол, което засилва претенциите му за вселенски папа, поставяйки се дори над властта на държавата.

498–506 Симах и Лаврентий водят спорове кой да бъде папа. В процеса са използвани фалшиви документи, както и физическо насилие.

За Григорий I Велики (590–604) може да се каже, че е положил основите на средновековната християнска цивилизация. Григорий, бивш кмет на града, отблъсква нападението на лангобардите. Той също така създава социална система за подпомагане на бедните.
1. Установява папите като де факто владетели на Централна Италия. Той е единственият човек, който се изправя срещу лангобардите, когато те нападат Италия. Докато император Юстиниан е жив, той предоставя армии, за да държат варварите на разстояние (тъй като Италия все още принадлежи към Източната империя), но след смъртта му тази помощ вече не е налична. Папата организира съпротива и дипломация и така става водач на цялата провинция.

2. Григорий засилва папското върховенство над Църквата на Запад – дори Испания и Галия се обръщат към него за специално напътствие. Той назначава провинциални епископи за свои представители.

3. Той инициира мисионерска експанзия, изпращайки, наред с други, Августин в Англия през 597 г., който евангелизира езичниците юти в Кент с известен успех (10 000 са обърнати), като до момента на смъртта му само Кент е бил повторно евангелизиран. Но Кентърбъри е установен като църковен център. Две трети от Европа все още е езическа. По-късно английският монах Бонифаций е този, който евангелизира други земи от името на Ватикана. По този начин Григорий Велики получава контрол над по-голямата част от западния християнски свят.

4. Той оставя след себе си писания, които оказват голямо влияние върху средновековното папство.

Григорий превръща теориите на Августин в догми: чистилище, спасение чрез дела, доктрина за мѐсата (повторение на жертвата и средство за съкращаване на времето, което хората трябва да прекарат в чистилището). Въпреки това той удобно оставя настрана доктрините за предопределението и неустоимата благодат. Той също така насърчава безбрачието на духовниците. Всичко това е извършено точно когато Европа преживява своя най-суеверен период.

Така Григорий полага основите на средновековното папство, което, подпомогнато от монасите и в съюз с франките, триумфира на Запад.

Обобщение: Причини за растежа на папството.

1. Вакуумът, останал от унищожението на Църквата в Йерусалим, където Яков е бил епископ, е запълнен от Рим.
2. Изтокът никога не е бил единен – той винаги е бил център на богословски спорове и ереси. Рим твърди, че е над всичко това и така може да осигури богословско водачество.
3. Тъй като Рим е имперската столица, неговият епископ става все по-важен. Когато Западната империя пада, епископът на Рим наследява правата и привилегиите на императорите. Католическата църква е наистина римска в смисъл, че е запазила същността на цивилизацията на Рим в своите закони и институции, за добро или за лошо.

Например папата заема титлата, която по-рано принадлежи на императора: Pontifex Maximus (Велик Понтифик) – „строител на мостове, началник на езическите жреци“.

Проблемът с папството

Много е важно да се отбележи, че в продължение на векове епископът на Рим не е избиран от цялата християнска или дори от Западната църква или от други епископи, а подобно на останалите епископи, само от членовете на неговата собствена епархия. Затова трябва да признаем, че дълго време номинацията на вселенския водач на Църквата зависи изключително от християните в Рим. По-късно, в продължение на няколко века през Средновековието, папата е избиран от съперничещи си политически фракции и от благородническите семейства в Рим. Именно за да се сложи край на тази злоупотреба, Генералният синод в Лион решава през 1274 г., че изборът на папата отсега нататък трябва да се извършва от всички кардинали в конклав (зад заключени врати), освободен от влиянието на света.

Дълго време Църквата не е имала земен глава, който да бъде законно признат. Така през шести век Григорий Велики упреква Константинополския епископ Йоан, че е взел титлата вселенски папа, не защото смята, че е запазена за Рим, а защото я смята за богохулна претенция. „С каква дързост и гордост се опитвате да вземете тази нова титла, която ще скандализира всички братя? Да вземеш тази богохулна титла означава да подражаваш на Сатана. Какво ще кажете в деня на Страшния съд, който идва, вие, които се стремите в този живот да бъдете наричани в този свят не само папа, но и вселенски папа?“


Превод: Георги Титков

Източник: Stephen Etches (Paul Milan ed.) – Church History