Беше ли Мария безгрешна? Беше ли Мария без грях?

Мария, майката на Исус, е благочестива и благословена жена, но не е безгрешна. Исус беше единственият човек без грях. Исус „не знаеше грях“ (2 Коринтяни 5:21). „В Него няма грях“ (1 Йоан 3:5). Нищо подобно не се казва за Мария или за някого другиго. Исус Христос е напълно човек, но Той също е напълно Бог (Йоан 1:1). Той е Божият агнец, „без недостатък и пречист“ (1 Петрово 1:19), титла и описание, за които никой друг човек не може да претендира.

Като част от човешката раса, родена в света по обичайния начин, Мария не беше без грях. Римляни 3:23 учи, че всички съгрешиха и няма да достигнат Божията слава и в Библията няма нищо, което да подсказва, че Мария е била изключение от това правило. Апостол Йоан пише: „Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.  Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото слово не е в нас.“ (1 Йоан 1:8-10). „Ние“ в този пасаж включва и Мария, майката на Исус. Да се твърди, че Мария е без грях, е пример за „измама“.

За да подкрепи твърдението, че Мария е била безгрешна, Римокатолическата църква измисля учението за „непорочното зачатие“ (официално прието като католическа догма през 1854 г.). Според това учение Мария е била от самото си зачатие в утробата на майка си „запазена свободна от всякакви петна от първородния грях“, тоест Мария няма греховна природа. Това учение не е нито библейско, нито необходимо. Роденият от девица Христос Исус беше свободен от петното на първородния грях, но не беше необходимо и майка му да бъде, или баба му, или прабаба му и т.н. Колко далеч назад би трябвало да отидем, за да гарантираме съвършенството на Исус, ако за него беше необходимо Мария да бъде безгрешна?

Вместо да учи, че Мария е била безгрешна, Библията дава доказателства, че тя е била обикновен човек с естествена нужда от спасение. В изпълнената с хваление смирена молитва на Мария в Лука 1 тя казва: „и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой“ (ст. 47). Ако беше безгрешна, нямаше да има нужда от Спасител. Мария получава деликатно смъмряне от Исус в Йоан 2:4, което едва ли изглежда подходящо, ако тя е била безгрешна.

Католицизмът също така учи, че призивът към Мария да е почитана като „благодатна“ (Лука 1:28) и такава, която е „благословена… между жените“ (Лука 1:42), подкрепя възгледа за безгрешната Мария. Нито един стих обаче не твърди такова нещо. Възможно е човек да бъде благословен и да познава Божието благоволение, без да е безгрешен. Католическото учение също описва Мария като „пълна с благодат“, но тази фраза се намира само два пъти в Библията и нито един от тях не се отнася до Мария. Казва се, че Исус е „пълен с благодат“ (Йоан 1:14), както и Стефан (Деян. 6:8).

Почитането на Мария в католицизма и някои други литургични религиозни системи води до небиблейското твърдение, че Мария е била без грях. Също и други небиблейски учения възникват около виждането за безгрешната Мария. Някои от тях са учението, че тя е вечна девица, че тя чува и отговаря на нашите молитви, че тя участва в нашето изкупление и че е посредник на благодатта. Онези, които почитат Мария като безгрешна, е възможно да бъдат отклонени от искреното и чисто поклонение към Христос (2 Коринтяни 11:3).


Източник: Was Mary sinless?

Превод: Георги Титков