Защо е важна човешката природа на Исус?

Човешката природа на Исус е също толкова важна, колкото и божествената. Исус е роден като човек и същевременно е Бог. Концепцията за човешката природа на Исус, съжителстваща с божествената, е трудна за разбиране от ограничения човешки ум. Въпреки това, природата на Исус – изцяло човек и изцяло Бог – е библейски факт. Има такива, които отхвърлят тези библейски истини и заявяват, че Исус е бил човек, но не и Бог (евионизмът). А докетизмът е възгледът, че Исус е Бог, но не и човек. И двата възгледа са небиблейски и неверни.

Исус трябваше да се роди като човек по няколко причини. Едната е очертана в Галатяни 4:4–5: „А когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим осиновението.“ Само човек може да бъде „роден под закона“. Никое животно или ангелско същество не е „под закона“. Само хората са родени под закона и само едно човешко същество би могло да изкупи други човешки същества, родени под същия закон. Родени под Божия закон, всички хора са виновни, че са нарушили този закон. Само един съвършен човек – Исус Христос – би могъл съвършено да спазва закона и изцяло да изпълни закона, като по този начин ни изкупи от тази вина. Исус извърши нашето изкупление на кръста, като размени нашия грях за Неговата съвършена правда (2 Коринтяни 5:21).

Друга причина, поради която Исус трябваше да стане човек, е че Бог е постановил необходимостта от проливането на кръв за опрощаване на греховете (Левит 17:11; Евреи 9:22). Кръвта на животни, макар и временно приемлива като сочеща към кръвта на съвършения Богочовек, не беше достатъчна за окончателно опрощаване на греха, защото „не е възможно кръв от телета и козли да отмахне грехове“ (Евреи 10:4). Исус Христос, съвършеният Агнец Божи, пожертва човешкия си живот и проля човешката си кръв, за да покрие греховете на всички, които някога биха повярвали в Него. Ако Той не беше човек, това не би било възможно.

Освен това човешката природа на Исус Му позволява да бъде свързан с нас по начин, по който ангелите или животните никога не биха могли да бъдат. „Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях“ (Евреи 4:15). Само човек би могъл да състрадава на нашите слабости и изкушения. Като човек Исус беше подложен на същите тези изкушения, на които и ние, и Той следователно е в позиция да състрадава с нас и да ни помага. Той беше изкушен; Той беше преследван; беше беден; беше презрян; изтърпя физическа болка; Той изтърпя и мъките на бавна и най-жестока смърт. Само едно човешко същество би могло да изпита тези неща и само едно човешко същество би могло да ги разбере напълно от опит.

Декларирането, че Исус е дошъл в плът, е белегът на духовете, които са от Бога, докато Антихристът и всички, които го следват, ще отрекат това (1 Йоан 4:2–3). Исус дойде в плът; Той е в състояние да състрадава на нашите човешки слабости; Неговата човешка кръв беше пролята за нашите грехове и Той беше напълно Бог и напълно Човек. Това са библейски истини, които не могат да бъдат отречени.


Превод: Георги Титков

Източник: Why is the humanity of Jesus important?