Няколко думи за нас

„Искам да знам едно нещо – пътя към Небето: как да пристигна на онзи бряг на радостта. Бог Самият се е снишил до там, че да ни научи на пътя; с тази цел Той дойде от Небето. Той го е написал в книга! О, дайте ми тази книга! На всяка цена, дайте ми Божията книга! Имам ли нея, имам пълното знание. Нека да бъда „Човек на книгата.“ – Джон Уесли

Научете повече

ЗА ФОНДАЦИЯТА

Фондация „Съживление“ е юридическо лице с нестопанска цел, което постига целите, посочени в нейния устав, предимно чрез разпространение на християнска литература в електронен и книжен формат.

Нашата

КРАТКА ИСТОРИЯ

Водени от общо желание да служат на Бога като спомагат укрепването на Църквата и разпространение на благата вест за спасение в Исус Христос в България, Лина Хотнишка и Антоанета Четрафилова-Ангелова започват съвместна работа по изграждането на няколко християнски сайта.

Не след дълго Лина и Антоанета виждат, че Бог благоволява в делото им като ги свързва с други служения, прибавя нужните ресурси и ги свързва с хора, които също имат желание да участват в техните проекти. Виждайки нуждата от това да направят своята съвместна работа официална и по съвета на други служители, те регистрират Фондация „Съживление“ като юридическо лице, което да представлява тяхното служение в България.

В последствие към тима се присъединяват Венцислав Стойков и Георги Титков, които намират в целите на Фондацията отражение на свои собствени ценности и стремежи, касаещи Божието дело в България.

Ние се борим за

Духовно просвещение

Ние вярваме, че само благата вест може да спаси погиващия свят и само правилно изложената истина на Божието слово може да освети и укрепи Църквата чрез силата на Святия Дух.

Нашите проекти

Функциониращи сайтове

Издадени песни на хваление и поклонение

Сайтове, в процес на изработка

Богословски трудове, в процес на превод

Издания, в процес на редакция

Нашият екип

Лина Хотнишка

Лина е родена през 1986г. в гр. София. На 10 годишна възраст нейните родители я изпращат в Англия, където тя завършва своето начално, средно и висше образование. На 19 годишна възраст Лина има духовно преживяване, което ѝ разкрива, че единствено Библията посочва истината за настоящото състояние на света и на човечеството и че единствено Исус Христос и Неговата жертва на кръста е решението на проблема с греха, който отделя човека от Бога.

През 2010г., по време на мисионерско пътуване в Сиера Леоне, организирано от църквата ѝ в Англия, Лина усеща призив да се завърне в България и да служи на Бога тук. Малко след като се завръща в родината си, Лина се запознава със своя бъдещ съпруг, за когото се омъжва през 2011г. Те имат три малки деца.

Лина има бакалавърска степен по политология от Лондонския университет и магистърска степен по английски език и култура от СУ „Св. Климент Охридски“. Работи като преподавател по математика, английски език и литература и френски език.

Във Фондация „Съживление“ Лина служи като визионер, преводач от английски език и писател на християнски поучения. Нейният копнеж е да вижда все повече хора да намират спасението в Исус Христос и Църквата да укрепва, като израства в познание на Бога и на Неговото вдъхновено слово Библията.

за контакт: lina.hotnishka@revival.bg

Антоанета Четрафилова - Ангелова

Антоанета обича Бога и най-голяма радост и удовлетворение за нея е да служи на Него и на делото Му.

Родена е през 1970г в гр. София. Тя е режисьор и аниматор с 25г. опит в кино-индустрията, с участия в десетки анимационни филми, сериали, реклами и клипове за българския и световния пазар. Понастоящем е илюстратор и автор на едно от най-успешните детски издателства в България с разпространение във и извън пределите на страната. Омъжена е с две пораснали деца.

Антоанета може да бъде описана като идеалист, водена от максимата – „По-блажено е да дава човек, отколкото да получава“. Вярата ѝ в Бог се корени в детството, възпитана в любов и доверие в Исус Христос. През годините стигнала до единственото истинно заключение, че наистина всичко е суета и гонене на вятъра, освен живот на ходене с Бог.

Мечтае, надява се и вярва за Църква-Невяста, която искрено и истинно обича Бога и е мотивирана да се движи, да израства и действа, водена от тази любов.

Във Фондация „Съживление“ Антоанета служи като визионер, автор на художественото оформление на сайтовете, публикациите и продуктите, и писател на християнски поучения, откровения и др.

за контакт: antoaneta.chetrafilova@revival.bg

Венцислав Стойков

Венцислав най-често описва себе си като съпруг, баща, пастир и учител. Роден е през 1968 г. в Бургас. На Христос се посвещава през 1990 г. Не много след това се оказва въвлечен в служене на хората около него. Женен е с две все по-големи деца.

През 1995 г. е ръкоположен за презвитер в централната Българска Божия Църква, София. През 1996 г. става бакалавър по богословие в Библейска академия „Логос“, по късно – факултет на „Висшия Евангелски Богословски Институт“ (ВЕБИ). След това продължава образованието си в СУ „Св. Климент Охридски“ в Катедрата по класическа филология – бакалавър (2002), магистър (2011) и доктор (2017 г.).

От 2001 г. преподава във ВЕБИ дисциплини в областта на Новия Завет. През 2003 с тесен кръг приятели започват църква в София, където Венцислав служи като пастир и проповедник.

Венцислав е уважаван като богослов и писател както в протестантски, така и в православни среди. Автор е на редица статии, публикувани в списание „Българско богословие“, на книгата „Писма до моя приятел издателя“ и на „Отхвърленият Месия“ – негов превод от старогръцки на български език на Евангелието според Йоан, който предава текста на Евангелието на ясен, разбираем и съвременен език, заедно с обяснителни бележки и кратки студии, които допълнително разясняват библейския текст. Венцислав е редактор и на дословния превод от старогръцки на Новия завет. В свободното си време пише статии в своя блог, посветен на миналото и бъдещето на Библията на български език.

Изследването, изучаването и богословски коректното предаване на посланието на Писанията са не само професия за Венцислав, но и нещо, на което той е посветил живота си, изхождайки от разбирането за неизменната връзка между спасението и духовния растеж и учението, което следваме.

Богатият опит на Венцислав като служител, богословското му образование и желанието му да бъде активен в Божието дело и укрепването на Църквата в бъдещите поколения, го правят неизменна част от екипа на Фондация „Съживление“. Венцислав служи във Фондацията като визионер, богословски редактор, писател и съветник.

за контакт: ventsislav.stoykov@revival.bg

Георги Титков

Георги е роден през 1977 г. в гр. Варна. Женен е, с едно дете. От 5-годишен учи пиано в музикалното училище. Предава живота си на Христос в началото на 1996 г., когато завършва и последния гимназиален клас със специалност „пиано“. В 2000 г. завършва специалност „Звукорежисура“ в музикалната академия в гр. София. Работи като музикален програмист, звукорежисьор и продуцент.

От 1997 г. се посвещава да служи на Бог като хвалител-клавирист. От 2019 г. е ръководител на групата за хваление и поклонение в ЕПЦ-Варна.

Сблъсквайки се рано с различни крайности в християнството, осъзнава важността и определящата роля на правилното вярване и разбиране на авторитета на Писанието. В процеса на дискусии по въпросите на вярата, които му се случва да провежда с хора с най-различни вярвания (атеисти, агностици, ню ейдж), се сблъсква с всевъзможни въпроси и възражения, на които се налага да намери отговорите първо за себе си, за да може след това убедително да ги представи и на други хора. Така постепенно развива интерес към християнската апологетика и инструментите, които тя предоставя на християните за защита на вярата им, почиващи на дълбокото убеждение във фактологичната основа на благовестието, съгласно 2 Петрово 1:16: „Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.“

Във Фондация „Съживление“ Георги служи като съветник, преводач и координатор на популяризирането на нашата дейност в социалните мрежи. Вярваме, че неговите музикални умения скоро също ще бъдат употребени за проекти на Фондацията, които целят да възобновят връзката между музикалното хваление и поклонение и богословската коректност.

за контакт: georgi.titkov@revival.bg

Владимир

Владимир Наков

Владимир е един от водещите неврохирурзи в България, напълно отдаден на професионалното си призвание и с доказани постижения в своята сфера – високо дебитни мозъчно-съдови байпаси, хирургия на черепната основа, аневризмална хирургия. Но въпреки успехите си в професионален и в личен план (сплотено семейство, дете, внуци), на върха на своето кариерно и личностно развитие през 2019, Владимир усеща една дълбока празнина в себе си по-осезаемо от всякога преди. Именно през този период, ходейки по неведомите Божии пътища, той се запознава в Лина и Бог отваря врата за него да чуе благовестието и да приеме Исус Христос за свой Господ и Спасител. В последствие съпругата му също се покайва и се посвещава да следва Христос и двамата се приобщават към църковната общност, в която Венцислав Стойков служи като пастир и към която Антоанета и Лина също принадлежат.

В последствие Владимир е вдъхновен от проектите на Фондация „Съживление“ и решава да съдейства за тяхното изпълнение.

Подкрепете

нашата дейност

Всички приходи на Фондация „Съживление“ – доброволни дарения и тези, придобити чрез търговска дейност – се влагат в нашите проекти. В областта на финансите сме посветени да бъдем счетоводно изрядни пред държавата, коректни спрямо професионалистите, които работят по проектите на Фондацията и да имаме отчетност пред всички дарители, които искат да получат информация за това как са били употребени техните средства.