Какво е съзерцателна молитва?

Важно е първо да се определи понятието „съзерцателна молитва“. Съзерцателната молитва не е просто „да размишлявате, докато се молите“. Библията ни инструктира да се молим с умовете си (1 Коринтяни 14:15) и така става ясно, че молитвата включва размишление. Обаче да се молим с ума си не е това, което „съзерцателна молитва“ всъщност означава. Практикуването и популярността на съзерцателната молитва бавно нараства заедно с възхода на излизащото наяве църковно движение – движение, което обхваща много небиблейски идеи и практики. Съзерцателната молитва е една такава практика.

Съзерцателната молитва започва с „центрираща молитва“, медитативна практика, при която практикуващият се фокусира върху дадена дума и повтаря тази дума отново и отново, през цялото време на упражнението. Целта е да се изчисти съзнанието от външни грижи, така че Божият глас да бъде чут по-лесно. След центриращата молитва практикуващият трябва да седи неподвижно, да слуша директни напътствия от Бог и да чувства Неговото присъствие.

Въпреки че това може да звучи като невинно упражнение, този тип молитва няма никакво библейско основание. Всъщност е точно обратното на това, какво Библията определя като молитва:

„Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“ (Филипяни 4:6).

„И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам: Ако поискате нещо от Отца в Мое име, Той ще ви го даде. Досега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.“ (Йоан 16:23-24).

Тези и други стихове ясно представят молитвата като разбираема комуникация с Бога, а не езотерична, мистична медитация.

Съзерцателната молитва като замисъл се фокусира върху това да имаш мистично преживяване с Бога. Мистицизмът обаче е чисто субективен и не се обляга на истини или факти. И все пак Божието слово ни е дадено с една единствена цел – да основаваме вярата и живота си на Истината (2 Тимотей 3:16-17). Това, което знаем за Бога, се основава на факти; доверяването на знания, основани на база преживявания, и поставянето им над библейския текст извежда човек извън стандарта, който е Библията.

Съзерцателната молитва не се различава от медитативните упражнения, използвани в източните религии и Ню Ейдж култовете. Най-гласовитите ѝ привърженици прегръщат виждането за една отворена духовност сред съмишленици от всички религии, насърчавайки идеята, че спасението се постига по много пътища, въпреки че самият Христос заявява, че спасението идва само чрез Него (Йоан 14:6). Съзерцателната молитва, като практика в съвременното молитвено движение, е в противоречие с библейското християнство и определено следва да се избягва.


Източник: What is contemplative prayer?

Превод: Георги Титков