Библейско ли е разграничението между духовенство и миряни?

Нито думата духовенство, нито думата миряни се появяват в Библията. Това са термини, които днес се използват за съпоставяне на „човека на амвона“ и „хората на пейките“. Макар и вярващите да имат различни призиви и дарове (Римляни 12:6), всички те са Господни слуги (Римляни 14:4).

Павел се смята за „брат“ и „съработник“ с Тихик (Колосяни 4:7). Същото важи за Павел и Епафрас (Колосяни 1:7). Епафродит е „брат, съработник и сподвижник“ на Павел (Филипяни 2:25). Павел и Тимотей наричат себе си „слуги“ на Коринтската църква (2 Коринтяни 4:5). Петър гледа на Сила като на свой „верен брат“ (1 Петрово 5:12). Апостолите никога не са говорили от гледна точка на „нас“ и „тях“ в контекста на служенето си на Христос. Те смятат себе си за съработници с всички вярващи в Църквата.

Разграничението между „професионално служение“ и „мирянско служение“ възниква, когато църквите спират да идентифицират лидери сред собствените си събрания и започват да ги „призовават“ от други места. Поне през първия век от църковната историята повечето църкви разпознават Божията ръка върху собствените си членове, която им дава способност и ги призовава към ръководни позиции. Това се потвърждава в почти всяка новозаветна отпратка, където е споменато местното църковно ръководство, независимо дали е „пастор“, „старейшина“ или „надзирател“. Например сравнете 1 Тимотей 3:1-7 и 5:17-20 с Деяния 20:17-38. Още един пример имаме в Тит 1:5-9.

Постепенно нещата се променят, когато в някои части на християнския свят „професионалните“ служители на пълно работно време биват идентифицирани като представляващи „Църквата“, докато на „непрофесионалистите“ се гледа като на последователи или посетители, вместо като на съслужители на Исус Христос. Поради този начин на мислене израства йерархичната система, в която дистанцията между духовенство и миряни се увеличава.

Трябва да се вземат под внимание библейските пасажи като 1 Коринтяни глава 12 до 14, голяма част от Ефесяни и Римляни 12. Всички тези пасажи подчертават истинското братство на всички вярващи в Исус Христос и смирението, което трябва да показваме, докато упражняваме духовните си дарове и служения, за да се благославяме един другиго.


Източник: Is the distinction between clergy and laity biblical?

Превод: Георги Титков