Актуална ли е Библията днес?

В Евреи 4:12 се казва: „Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.“ Макар че Библията е завършена преди около 1900 години, нейната точност и актуалност остават непроменени. Библията е единственият обективен източник на цялото откровение, което Бог ни е дал за Себе Си, и Неговият план за човечеството.

Библията съдържа много информация за природата, която е потвърдена от научни наблюдения и изследвания. Някои от тези пасажи включват Левит 17:11; Еклисиаст 1:6-7; Йов 36:27-29; Псалм 102:25-27 и Колосяни 1:16-17. Докато се разгръща библейската историята за Божия изкупителен план за човечеството, са описани ярко различни образи. В тези описания Библията предоставя много информация за човешкото поведение и наклонности. Нашият собствен ежедневен опит ни показва, че тази информация е по-точна и описателна за човешкото състояние от всеки учебник по психология. Редица исторически факти, записани в Библията, са потвърдени от извънбиблейски източници. Историческите изследвания често показват голямо съгласие между библейските и извънбиблейските разкази за едни и същи събития.

Библията обаче не е историческа книга, някакъв психологически текст или научно списание. Библията е описанието, което Бог ни дава, за това кой е Той и какви са Неговите желания и планове за човечеството. Най-значимият компонент на това откровение е историята за отделянето ни от Бога чрез греха и Божието снабдяване за възстановяване на общението чрез жертвата на Неговия Син Исус Христос на кръста. Нуждата ни от изкупление не се променя, нито Божието желание да ни примири със Себе Си.

Библията съдържа голямо количество точна и нужна информация. Най-важното библейско послание – изкуплението, е универсално и постоянно приложимо за човечеството. Божието слово никога няма да остарее, да бъде отменено или подобрено. Културите се променят, законите се променят, поколенията идват и си отиват, но Божието слово е толкова актуално днес, колкото и когато е било написано първоначално. Не всичко от Писанията е задължително приложимо за нас днес, но всички Писания съдържат истина, която можем и трябва да прилагаме към живота си днес.


Превод: Георги Титков

Източник: Is the Bible relevant for today?