Какво е водно кръщение?

Водното кръщение е физически акт, който изразява духовна реалност. Когато приехте Исус Христос за свой Господ и Спасител, вие приехте Неговата смърт за ваша смърт и Неговото възкресение за ваше възкресение за вечен живот. Водното кръщение изразява точно тази смърт и това възкресение. Когато човек се кръщава във вода, той публично заявява пред целия физически и духовен свят, че вече е умрял за греха и смъртта и сега е жив за праведността и за Бога. Потапянето във вода изразява смъртта на стария човек; изваждането от водата символизира новия живот с Бога. Това е причината, поради която трябва да се потопи цялото тяло под водата – не искаме старият човек да бъде само напръскан или дори наполовина потопен – искаме старият човек да бъде изцяло потопен под водата и да остане там завинаги!

Водното кръщение е публично потвърждаване на личното решение на човека да следва Исус. Затова водното кръщение има сила само когато човекът съзнателно е приел Исус Христос за свой Господ и Спасител. Ако сте били кръстени като дете, но чак сега сте приели Христос съзнателно, ви насърчаваме да приемете водно кръщение.

Има голяма сила във водното кръщение и Библията насърчава всеки, който сериозно е решил да живее живот с Бога, да бъде кръстен във вода.

Как да приема водно кръщение?

Човек може да бъде кръстен във вода от друг християнин (най-често двама). Водните кръщения се извършват най-често от църковни служители, защото те имат нужната зрялост и разбиране относно този духовен акт.

Всяка християнска църква провежда водни кръщения. Ние насърчаваме всеки, който иска да приеме водно кръщение, първо да намери локална църква, в която да се посвети. Там той може да попита пастора или някой от лидерството на църквата относно водното кръщение и те ще го информират.