Какъв е Мандатът на седемте планини (7-M/7M) и библейски ли е?

Мандатът на седемте планини или „пророчеството на седемте планини“ представлява антибиблейско и вредно движение, което е събрало последователи в някои харизматични и петдесятни църкви. Тези, които следват Мандата на седемте планини, вярват, че за да се върне Христос на земята, Църквата трябва да поеме контрол над седемте основни сфери на влияние в обществото за слава на Христос. След като светът бъде подчинен на Божието царство, Исус ще се върне и ще управлява света.

Ето седемте сфери според Мандата на седемте планини:

1) образование,

2) религия,

3) семейство,

4) бизнес,

5) правителство / военни,

6) изкуства / забавления,

7) медии.

Смята се, че тези седем сектора на обществото оформят начина, по който всеки мисли и се държи. Така че, за да извършим промяната на обществото, тези седем „планини“ трябва да бъдат трансформирани. Планините се наричат също „стълбове“, „оформители“, „формировачи“ и „сфери“. Тези, които следват Мандата на седемте планини, говорят за „окупиране“ на планините, „нахлуване“ в културата и „трансформиране“ на обществото.

Мандатът на седемте планини се корени в теологията на господството, стартирала в началото на 70-те години с цел да се „поеме господство“ над земята, изкривявайки Битие 1:28, така че да включва мандат за християните да контролират гражданските въпроси и всички други аспекти на обществото. Новата апостолска реформация (НАР) със своите самоназначени пророци и апостоли също е повлияла на движението на седемте планини, което заимства от нея сънищата и виденията, и други извънбиблейски откровения. Според Мандата на седемте планини задължение на всички християни е да създадат световно царство за слава на Христос. Учителите в движението използват Исая 2:2, който споменава планини, в опит да аргументират възгледите си: „В последните дни планината на дома Господен ще се утвърди над планините и ще се възвиси над хълмовете. Тогава към нея ще се стекат всички народи.“ Основната цел на теологията на господството и Мандата на седемте планини е политическо и религиозно господство над света чрез прилагането на моралните закони – и последващите наказания – на Стария завет.

Ланс П. Уолнау съчинява термина „мандат на седемте планини“ и е най-известният му пропагандатор. Уолнау адаптира мисионерския мандат на Исус към Своите ученици да „идат и правят ученици“ измежду всички народи в мандат за осъществяване на обществена трансформация. Той привежда аргумента, че тъй като църквите вече имат присъствие във всяка нация по света, сега трябва да се концентрират върху това да влияят върху системите („планините“) в тези нации. Според Уолнау проблемът е, че в момента християните не влияят на обществото извън църквата. Християните са оставили планините податливи на „портите на ада“, които са духовни портали за „царете“ (формиращите влияние) на тези планини.

Учението на Уолнау се основава на свободна интерпретация на завета с Авраам, който обещава на Авраамовото потомство вечно наследство. Също така на Израил е обещано във Второзаконие 28:12–14 да бъде „глава, а не опашка“ сред народите. Привържениците на Мандата на седемте планини стигат до заключението, че църквата, а не Израил, е субектът, който може да има претенции върху това обещание. Сега от вярващите зависи да се придвижат в близост до „портите на ада“ и да се позиционират така че да упражняват възможно най-голямо влияние. След това църквата трябва да бъде разчленена на „микро компоненти“ и да се инфилтрира в планините. Тъй като не всеки християнин може да се позиционира на върха на всяка планина, всеки поотделно трябва да намери своя конкретен по-малък връх и да бъде лидер в тази област.

Острието на Мандата на седемте планини е Новата апостолска реформация (НАР), която учи, че църквата на 21. век ще бъде управлявана от апостоли и пророци. Движението не се управлява от конкретна деноминация, а от предполагаемите апостоли и пророци, които, разбира се, твърдят, че получават пряко откровение от Бога. Новата апостолска реформация изоставя принципа sola scriptura, набляга на ориентираната към преживявания теология и насърчава мистицизма.

НАР и привържениците на Мандата на седемте планини са се отказали от библейското учение за последните времена, като са избрали да вярват, че християните трябва да „подредят сцената“ за второто идване на Исус, като постигнат господство над световните системи. Според теологията на 7-М Исус ще се върне само в свят, който е огледало на царството Божие. Тази идея е паралелна на учението на Ню Ейдж, което предвижда космическа духовна промяна, когато човекът стане съизкупител на планетата Земя.

Християните са призвани да бъдат светлина на света (Матей 5:14). Няма библейско изискване обаче да се поеме управление на всички световни системи, за да се въведе Христовото царство. Библията казва, че през последните дни светът ще става все по-зле, а не по-добре (2 Тимотей 3:1, 13; 2 Петър 3:3).

Богословието, свързано с Мандата на седемте планини, е опасно и хвърля навсякъде твърде негативна светлина върху християните. Учението 7-М поставя огромна тежест за вярващите да се представят отлично, да постигат напредък в съответните сфери на влияние и да подготвят обстановката за завръщането на Исус на земята – и всичко това без определена крайна точка. Твърде малко се набляга на евангелското послание за спасение чрез благодат чрез вяра в Исус Христос; движението е фокусирано повече върху предявяването на претенции и поемането на контрол. Мандатът на седемте планини е движение, ръководено от лъжепророци и трябва да се избягва и разобличава винаги, когато библейски вярващите християни се сблъскат с него.


Източник: What is the seven mountain mandate, and is it biblical?

Превод: Георги Титков