Лутер и евреите 

Първоначално Лутер критикува традиционно негативното отношение на Католическата църква в своя памфлет Исус е роден евреин. Деветнадесет години по-късно, през 1542 г., той публикува друго есе по еврейския въпрос, озаглавено Срещу евреите и техните лъжи, където прави забележки, от които лъха яростно антисемитско отношение. Изглежда, че Лутер е толкова разгневен от отказа на евреите да приемат неговата религия, че се обръща срещу тях с изненадващи хули. По този начин той разкрива, че е дете на своето време. За съжаление, това създава прецедент, който по-късно ще пожъне ужасна реколта под нацисткото управление. Лутер препоръчва подпалване на синагоги, унищожаване на еврейски молитвени книги, забрана на равините да проповядват, изземване на имуществото и парите на евреите и разбиване на домовете им, така че тези „отровни червеи“ да бъдат принудени да работят или да бъдат изгонени „завинаги“.


Превод: Георги Титков

Източник: Stephen Etches (Paul Milan ed.) – Church History