Съвършено подготвени

20лв.

Съвършено подготвени за всяко добро дело…

„…с цел да се усъвършенстват светиите, за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло; докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота…“ (Ефесяни 4:12-13)

…Защо да вярвам на автора? Това е въпросът, който почти всеки потенциален читател си задава – съзнателно или подсъзнателно, когато за пръв път разгръща страниците на нова книга. Обикновено отговорът на този въпрос може да бъде намерен в комбинацията от характер и опит, които авторът притежава. Ако целостта и достоверността на автора могат да бъдат установени, целостта и достоверността на посланието ще последват органично… Моето отсъждане е, че НА ЛИНА МОЖЕ ДА СЕ ВЯРВА И ОТ ТОЗИ СБОРНИК ИМА КАКВО ДА СЕ НАУЧИ…“ Валери Канчелов, автор на Перли от съкровищницата на изкуплението и От всичките ми страхове ме избави

…Повече от всякога християнството в настоящата епоха се нуждае от „голяма корекция“, за да се изцели и премахне покварата на умовете, която всъщност ни доведе до отпадане от простотата и чистотата, която сме длъжни да пазим и поддържаме в Христос. Целта на настоящия сборник е да се спре изопачаването на библейските истини, което принизява стандарта на Божието слово и лишава от силата на прозрението „онези“, които ги слушат и приемат. В книгата ще откриете думи и пасажи, които категорично, но не високомерно опровергават и изобличават тъмнината на криворазбраното благовестие и разрушават човешките догми, базирани на принци пи, възприемани като „абсолютна истина“…“ Жана Георгиева-Гарден, Служение Естир

…Когато четеш написаното от [Лина], усещаш водителството на Божия Дух и откровенията, които тя е получила. Аз вярвам, че събраното в тази книга е още една крачка напред в разбирането на истини, от които църквата се нуждае днес. Истини, казани по безкомпромисен начин, понякога изглеждащи крайни, но толкова необходими… Силното послание, което лъха от тази книга, е, че нашето съществуване не променя Бог и принципите Му, а съществуването на Бог и спасението което е промислил, променя нашите принципи и разбирания…“ Пейчо Мухтаров, пастир на ХЦ „Сион” – Трявна

Категория:

Product Description

Съвършено подготвени за всяко добро дело…

„…с цел да се усъвършенстват светиите, за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло;докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота…“ (Ефесяни 4:12-13)

…Защо да вярвам на автора? Това е въпросът, който почти всеки потенциален читател си задава – съзнателно или подсъзнателно, когато за пръв път разгръща страниците на нова книга. Обикновено отговорът на този въпрос може да бъде намерен в комбинацията от характер и опит, които авторът притежава. Ако целостта и достоверността на автора могат да бъдат установени, целостта и достоверността на посланието ще последват органично… Моето отсъждане е, че НА ЛИНА МОЖЕ ДА СЕ ВЯРВА И ОТ ТОЗИ СБОРНИК ИМА КАКВО ДА СЕ НАУЧИ…“ Валери Канчелов, автор на Перли от съкровищницата на изкуплението и От всичките ми страхове ме избави

…Повече от всякога християнството в настоящата епоха се нуждае от „голяма корекция“, за да се изцели и премахне покварата на умовете, която всъщност ни доведе до отпадане от простотата и чистотата, която сме длъжни да пазим и поддържаме в Христос. Целта на настоящия сборник е да се спре изопачаването на библейските истини, което принизява стандарта на Божието слово и лишава от силата на прозрението „онези“, които ги слушат и приемат. В книгата ще откриете думи и пасажи, които категорично, но не високомерно опровергават и изобличават тъмнината на криворазбраното благовестие и разрушават човешките догми, базирани на принци пи, възприемани като „абсолютна истина“…“ Жана Георгиева-Гарден, Служение Естир

…Когато четеш написаното от [Лина], усещаш водителството на Божия Дух и откровенията, които тя е получила. Аз вярвам, че събраното в тази книга е още една крачка напред в разбирането на истини, от които църквата се нуждае днес. Истини, казани по безкомпромисен начин, понякога изглеждащи крайни, но толкова необходими… Силното послание, което лъха от тази книга, е, че нашето съществуване не променя Бог и принципите Му, а съществуването на Бог и спасението което е промислил, променя нашите принципи и разбирания…“ Пейчо Мухтаров, пастир на ХЦ „Сион” – Трявна