Старогръцко-български дословен превод на Новия Завет + речник (комплект)

69лв.

Комплектът е съставен от старогръцко-български дословен превод на Новия Завет с номерация на гръцките думи по системата на д-р Джеймс Стронг и Старогръцко-български речник на Новия Завет с номерация на думите по Стронг към него. Индексирането на думите по една и съща система в дословния превод и речника позволява паралелна работа и улеснява бързото намиране на значенията им. Така обикновено се означават публикации на библейския текст на еврейски или гръцки с превод на друг избран език, където превеждането се извършва дословно – дума по дума, а също и буквално, като се търсят основните значения на думите.

Реализацията на изданието е продукт на дългогодишна екипна работа на богослови, експерти по древни езици, редактори и компютърни специалисти. Съставител на изданията е Десислава Тодорова.  Редактори на текста са д-р Венцислав Стойков и проф. Мирена Славова от Софийския университет. Сред богословските редактори е Ангел Пилев.

Дословният превод може да се използва както от специалисти и богослови, владеещи старогръцки език, така и от любители в тази област, дори и от тези, които не знаят гръцки.

Настоящият старогръцко-български речник на всички думи от Новия Завет е уникален и първи по рода си. Думите, номерирани според системата на Джеймс Стронг, са представени в речникови статии, които съдържат произношение и произход на думата, общи и специфични значения на български език и синоними.

Категория:

Product Description

Комплектът е съставен от старогръцко-български дословен превод на Новия Завет с номерация на гръцките думи по системата на д-р Джеймс Стронг и старогръцко-български речник на Новия Завет с номерация на думите по Стронг към него. Индексирането на думите по една и съща система в дословния превод и речника позволява паралелна работа и улеснява бързото намиране на значенията им. Така обикновено се означават публикации на библейския текст на еврейски или гръцки с превод на друг избран език, където превеждането се извършва дословно – дума по дума, а също и буквално, като се търсят основните значения на думите.

Реализацията на изданието е продукт на дългогодишна екипна работа на богослови, експерти по древни езици, редактори и компютърни специалисти. Съставител на изданията е Десислава Тодорова.  Редактори на текста са д-р Венцислав Стойков и проф. Мирена Славова от Софийския университет. Сред богословските редактори е Ангел Пилев.

Дословният превод може да се използва както от специалисти и богослови, владеещи старогръцки език, така и от любители в тази област, дори и от тези, които не знаят гръцки.

Настоящият старогръцко-български речник на всички думи от Новия Завет е уникален и първи по рода си. Думите, номерирани според системата на Джеймс Стронг, са представени в речникови статии, които съдържат произношение и произход на думата, общи и специфични значения на български език и синоними.